menota

Menota data services

Menu Search

NRA 58 A: 1r1-3v24 — Konungs skuggsjá

reıı ꝼzlo goðom ꝺrẏcc. geꞇ þer uel aꞇ boꝛðı þınu eꝼ þu áꞇꞇ þe coſte. n epꞇır maꞇ þa gꝛðu aaꞇꞇveggıa aꞇ ꞇu ſoꝼna lıꞇla rıð eða ellıgar gacc nǫccura rıð ſcemꞇ þer ſezꞇ um vaꞇ er aðrır goðır kaupme̅ auaſt aꞇ. eða noccurr nẏr uarnıngr ſe ſa kome ꞇıl bıar er þer ſe nauzẏnlıgr aꞇ kaupa. n er þu kmr apꞇr ꞇıl erb͛gıſ þınſ þa raſakaðu uarnıng þı aꞇ ̅ uerðı eıgı ſıðan ꝼırır ſpello̅ er ̅ kmr þer ı enꝺꝛ. en eꝼ ſpell ero a oc ſcallꞇ u þa̅ uarnıng ſelıa þa leẏnðu eıgı þa̅ er kaupır. ſẏn ono̅ þau ſpell ſem a ero ſemıꞇ ſıðan kaup ẏkaꞇ ſem þıꞇ megoꞇ þa eıꞇ͛ þu eıg̅ ſvıkare. eꞇ uarnıng þı̅ allan ı goꞇꞇ uerð þo þuı nær ſem þu ſer aꞇ ꞇaca mon en eıgı oꝛ óve þa eıꞇ͛ eıgı þu þu eıgı mangare. n þ̅ ſcalꞇ u uıſt ugleıða aꞇ á verre ſtunꝺo er þu maꞇꞇ þıc ꞇıl ꞇma aꞇ mı̅az a nam þıꞇꞇ allra meſt um logſcrár þ̅ꞇ þ̅ er raunar aꞇ allra m̅a uıꞇ er mıa en þr̅a er aꝼ bocom ꞇaca monuıꞇ þꞇ̅ þr̅ aua ꝼleſt uıꞇnı ꞇıl ſınſ ꝼroðleıkſ er bezꞇ ero lærþır. Gr þu þer allar logſcrar kunnar. en meðan er þu uılꞇ kaupmaðꝛ uera þa þarꝼꞇu engan reꞇꞇ þér meırr aan kuan gera en bıarkeẏıar. n eꝼ þer ero log ku̅ þa uerðꝛ þu eıg̅ beíꞇ̇r ulogo̅ eꝼ þu aꞇꞇ ma-lom aꞇ ſcıpꞇa vıð ıamnmaka þına oc kanꞇu aꞇ logu̅ ſuara ǫllu̅ malo̅. n þo aꞇ ec rða ꝼleſt um logmal þa uerðꝛ engı maðꝛ aluıꞇr ne̅a ̅ kunnı goða ſcılnıng áꞇꞇ a ǫllu̅ ſıðu̅ þar ſem maðꝛ verðꝛ ſtaꝺꝺꝛ. eꝼ þu uılꞇ uerða ꝼull-come̅ ı ꝼroðleık þa nemðu allar mallẏzkur en allra ellzꞇ laꞇıno ; uolſku þꞇ̅ þǽr ꞇung᷑ ganga uıðazꞇ. en þo ꞇẏnꝺu eıgı aꞇ elðꝛ þınu malı eða ꞇungu. Sonr. þacke ẏðꝛ erra mı̅ aꞇ þ͛ ſẏnıð oſſ ſva aſtſamlıga ꝼrezemı aꞇ þer ſẏneꞇ mer alla þa luꞇe er mer verı nauzẏnlıg͛ eꝼ ec bera gıpꞇu ꞇıl aꞇ nema eða muna epꞇır eꝼ numıꞇ ẏrðe. n eꝼ ẏðꝛ ſẏnaz noccoꝛır luꞇır nauzẏnlıg͛ þeſſarrı rðu þa uıl ec gıarna með aꞇẏġlı ꞇıl lẏða. ꝼaðer. Svarar. ʀᴏ e þr̅ luꞇır er uarla ma mıſſa í þeſſarre rðu ma þo vel luca með ſcıoꞇrı rðu eꝼ ſva ſẏnez. Ꝩenðu þıc ıa̅nan ſem vacraſtan maꞇꞇu þo ſva aꞇ eıgı ſpıllı eılſu þıı. ᴠenðu þıc ſıalꝺan rẏgguan þꞇ̅ rẏgꞇ ugſcoꞇ er ıamnan ſıukꞇ elꝺꝛ uerðu ıamnan blıðꝛ leꞇlaꞇr ıamnugaðꝛ eıgı mıſlẏnꝺꝛ. verðu laſtvarr ſıalꝼr ke verıo̅ maı goꞇꞇ er þ̅ uıll aꝼ þer nema. þẏðzc ıa̅nan ena bezꞇo me̅. Géꞇ þu uanꝺlıga ꞇungo þınnar þuı aꞇ þ̅ er uırkꞇa rað ꝼ þuı aꞇ ꞇvnga þın ma ſma þıc ꞇunga þın ma ꝺma þıc. þo aꞇ ꞇv verðır reıðꝛ þa mel þu ꝼaꞇꞇ eıgı breðı mælı þꞇ̅ eíꞇꞇ oꝛð ma þ̅ mela ı breðı eꝼ maðꝛ geꞇ͛ eıg̅ er ſıðan vılꝺı ̅ með gullı keẏpꞇ aua aꞇ umælꞇ uerı. nꝺa veıꞇ ec enga þa emnꝺ þo gere marg͛ er maðꝛ ꝼremı mır ſıalvan ſıc á en ̅ ꝺeılı ıllo̅ oꝛðu̅ uıð aan þo aꞇ ̅ eıgı uſeꞇꞇ aꞇ ſcıpꞇa uıð ̅. Þaꞇ ſcallꞇ u uıſt uıꞇa aꞇ engı er eı̅ ðre crapꞇꝛ eða ſterkre en maðꝛ ꝼae vel eꝼꞇ ꞇungo ſına ꝼra mueıðu̅ eða ıllẏrðu̅ eða ſoguıſı ǫllo ꞇungu-ſcðı. n eꝼ þer verðꝛ barn auðıꞇ þa laꞇꞇv eckı þıꞇꞇ barn ıðroꞇꞇa lauſt uerða u alıꞇ ꝼẏr þuı aꞇ þa er von aꞇ maðꝛ ꝼae allꝺeð ſıc ellzꞇ ſıalꝼr ꞇıl monvız eða ıðroꞇꞇa eꝼ ̅ ꞇekr ſıalꝼræðı eꝼ ̅ verðꝛ auıꞇa í ſku meðan ̅ er unꝺır raðnıgu ̅ ero þr̅ luꞇır er þu ſcalꞇ ſva ꝼlẏıa varaz ſem ꝼıanꝺa ſıalvan. þ̅ er ꝺrẏckıa ꞇaꝼl poꝛꞇkonoꝛ þréꞇ᷑ kǫſt vıðlogvr þꞇ̅ aꝼ þeſſo̅ grunꝺuǫllo̅ ꞇımbraz enar meſto ovoꞇ ogévoꝛ ꝼaır eınır muno lengı laſt lauſır eða glpa eꝼ eıg̅ varaz þeſ-ſa luꞇe. emðu uanꝺlıga bırꞇıng lopz gang ımınꞇvngla ꝺégra ꝼar eẏcꞇa ſcıpan kv vel aꞇ ſcılıa marca v͛-ſo þuer eða vex ukẏrleıkr ſıoa þꞇ̅ þ̅ er ꝼroðleıkr þo nauzẏnlıcꞇ aꞇ kunna þr̅ er ꝼarme̅ ſcolo vera. geꝛðu þıc ꞇol-uıſan vel þ̅ þurvo kavpme mıǫc. n eꝼ þu uerðꝛ þar ſtaꝺꝺꝛ ſem umboz maðꝛ er kg̅ſ eða aarſ ǫꝼðıngıa þeſſ ſe̅ þar evır lanꝺz ſtıoꝛn ſem þa verðꝛ þu ſtaꝺꝺꝛ þa ger þa þer aꞇ uınó̅ eꝼ þr̅ ꝼremıa noco᷑ navzẏnlıg uꞇboð aꝼ enꝺe lanꝺz þau er ꞇıl ſeglbóꞇa ſe ꝼalle eꝼ þarꝼ ꞇıl aꞇ ꞇaca. nalar margar rna þræðꝛ eða ſvıpꞇıngar. þo aꞇ ſlıcꞇ ſe ſmalıcꞇ aꞇ geꞇa þo er þ̅ opꞇ aꞇ ꞇıl ſlíkſ þarꝼ aꞇ ꞇaca. Saúm þarꝼꞇu mıkı̅ a ſcıp aꞇ aua ıamnan með þer ſua ſtoꝛan ſem þuı ſcıpı evır er þa ev͛ þu varꞇveggıa rekſaum noðſaum. Sokner goðar ſmıðar ǫxar. ſcolpa naꝼra ǫll ovr þau ꞇol er ꞇıl ſcıpſmıðar þarꝼ aꞇ ava. þeſſa luꞇe alla er nu evı ec nemꝺa þa ſcallꞇ u ıamnan mınnaz aꞇ ava á ſcıp með þer eꝼ þu ꝼerr caupꝼarar aꞇꞇu ſıalꝼr ſcıpeꞇ. n eꝼ þu kmr ꞇıl kaupſtaðar ſcallꞇ u þar ꝺuelıaz þa ꞇac þer þar erb͛gı ſem þu ſpẏrr ſpakazꞇan uſbuanꝺa í b uınſelaſtan beðı uıð bıar me̅ kg̅ſ me. aꝼ þıc vel ıam-nan aꞇ maꞇ aꞇ clæðu̅ eꝼ þu aꞇ́ꞇ þeſſ coſte. aꝼ allꝺrıgı uſpaca me̅ eða ſvarꝼſama ı moꞇuneẏꞇı með þer eða ı ſveıꞇ uerðu ſıalꝼr ſem ſpakazꞇr þo ſva aꞇ eıg̅ þoler þu ſcemðır eða ſtoꝛa brıgzla ſtaðe ꝼ obbleẏðe ſacar. n þo aꞇ navzẏn-lıgar ſacar þreẏngve þec ꞇıl uſpecꞇar þa gerſc þu eıg̅ braðꝛ ı emnꝺo̅ ꝼẏrr en þu ſer aꞇ uel uerðı ꝼramgengꞇ þar come nıðꝛ ſem maklecꞇ er. en eıg̅ ſcallꞇ u lauprıꝼr geraz eꝼ þu ſer aꞇ eıgı ma ꝼramkvemꞇ uerða leıꞇa þu þıar ſmðar þo aꞇ ſıðarr verðı nema ı̅ bıoðe ſva aꞇ ꞇv ſer uel ſmðꝛ. n eꝼ ꝼǽ þıꞇ ꞇekr mıkı̅ voxꞇ þa ſcıpꞇu þuı ꞇıl ꝼelax ı aðra ſtaðı þangaꞇ ſe̅ þu ꝼerr eıg̅ ſıalꝼr ver þu uanꝺꝛ aꞇ ꝼelax m̅. ꟾamnan ſcallꞇ u almaꞇkan gvð ena elgo meẏ marıo laꞇa eıga nǫccoꞇ ı ꝼelage með þer þa̅ elgan ma̅ er þu evır opꞇaz a callaꞇ þer ꞇıl arnaðar oꝛz gǽꞇ þeſſ ꝼıar uanꝺ-lıga er elg͛ me̅ eıgo með þer ꝼǿr þ̅ ıamnan ꞇrẏglıga ꞇıl þr̅a ſtaða er þ̅ var ꞇıl geveꞇ ꝼẏr ǫnꝺverðu. n eꝼ þu aꞇ́ꞇ allmı-kıꞇ ꝼæ í caupꝼerðu̅ þa ſcıpꞇu þuı ı þrıa luꞇe. leg eı̅ luꞇ í ꝼelag vıð þeı̅ m̅m er ıamnan ſıꞇıa ı caupſtoðu̅ ſe þar ꞇrẏg-ver kve uel uıð caúp. n ꞇveı̅ luꞇo̅ ſcıpꞇu í ẏmıſlıgar caupꝼerðır þa er ſızꞇ von aꞇ allꞇ uerðı ſe ꝼ ꞇıonu̅ er í moꝛgv̅ ſtǫðu̅ er ꝼé þıꞇꞇ ſe̅ er þa uon ellzꞇ aꞇ ı nǫccoꝛo̅ ſtoðu̅ allꝺez þo aꞇ ꝼıaraſcar kue ıðulıga aꞇ berazc. n eꝼ þu ſér aꞇ alogað ꞇekr ꝼe þıꞇꞇ aꞇ vaxa ſtoꝛu̅ ı caupꝼǫꝛu̅ þa ꞇac þu aꝼ ꞇva luꞇe legg ı goðar ıarðır þꞇ̅ ſa eẏrır þıckır opꞇazꞇ uıſſ uera varꞇ ſem elꝺꝛ er aꞇ ono̅ er ſıalvo̅ avðeꞇ aꞇ meꞇa eða ꝼrenꝺu̅ ̅ꜱ. n þa maꞇꞇu gera varꞇ er þer ſẏnez vıð e þrıðıa lvꞇ aꞇ ava ı caupꝼerðu̅ lengr eða vılꞇu allꞇ ı ıarðır leggıa. n þo aꞇ ꞇv vılır ꝼ þıꞇꞇ lengı aua ı caupꝼǫ-ro̅. þa eꞇꞇu ſıalꝼr aꞇ leggıaz ı oꝼ eða ı caupꝼarar lanꝺa a meðal þegar er ꝼǽ þıꞇꞇ er ꝼullvaxꞇa þu evır razacaꞇ ſıðu ma̅ ſem þer ſẏnezc mun uanꝺlıga alla þa er þu ſér varꞇ ſem ero goðır eða ıller. un ılla ſẏðu ꞇıl vıðſẏꝺar en alla goða ſıðu ꞇıl nẏꞇıa ſıolvo̅ þer ǫllu̅ þeı̅ er aꝼ þer uılıa nema. Sonͬ. Þaꞇ er uıſt navzẏnlıcꞇ verıo̅ þeı̅ er ꝼoꝛuıꞇnaz uıll ſlıca luꞇe ſem nu ave þ͛ um rꞇ aꞇ ſcılıa vel uaꞇ meſt uerðꝛ muna nema nema muna vanꝺlıga ſıðan epꞇ͛ þ̅ ſem ̅ eẏrır. n með þuı aꞇ þ͛ gaꞇuð lıꞇlu ꝼẏrr ı ıẏðarre rðu þra̅ luꞇa ſumra er ec ſcıl eig̅ með uerıo̅ æꞇꞇe ꝼram ꝼara eve ec þo leíꞇꞇ aꞇ uga með mer. Þ̅ er bırꞇıng lopꞇz ukẏrleıc ſıoar. nu með þuı aꞇ þer baðuꞇ aꞇ ne̅a þa luꞇe colluðoꞇ ꝼroðleık í eꝼ numeꞇ ẏrðı enꝺa ſcıl ec eıg̅ aðꝛ en ec eẏre gorr ſcılıaꞇ ꝼ mer. enꝺa veıꞇ ec engan þa̅ uıſan meſtara er ıamngoðan uılıa mon aua ꞇıl aꞇ lęra mıc um þa luꞇe ſem ſıalva ẏðꝛ. ẏr þuı uıl ec með leẏꝼı bıðıa ẏðꝛ aꞇ þer lengeꞇ með þuı þeſſa rðu aꞇ ec ẏrða noccoꞇ ꝼroðare um þa luꞇe ueſſo þuerr eða uex bırꞇıng loꝼꞇz eða gangr ımınꞇungla. ꝺgra ꝼar eða eẏcꞇa ſcıpan allra ellzꞇ ukẏrleıc ſevar uaꞇ er uelꝺꝛ anſ mıſlẏnꝺe aꞇ ̅ ſẏnez ſtunꝺu̅ ı ſua mıkılle blıðu aꞇ maı̅ gırn͛ ꞇıl uıð ̅ aꞇ leıca mıſſero̅ eılo̅. n þuı næſt ſẏnır ̅ ſva mıcla reıðe ıllzco aꞇ ̅ þreꞇır ꞇıl ꝼıar ꞇıl lıꝼſ þr̅a er uıð ̅ ſcıpꞇa. u ugða ec þ̅ þoaꞇ ſolen ꝼẏlꞇe raſır ſınar epꞇır ꝼırır ſeꞇꞇre ſcıpan ◌◌ ◌◌ en várge þeſſe er nv er nemꝺꝛ þꞇ̅ þ̅r ſtaðır ero oc er ubẏggvanꝺe ero með ◌◌◌◌ ◌◌◌◌ ◌◌◌ ◌◌ ◌◌ ◌◌◌◌ ◌◌ ◌◌◌ ◌◌◌◌◌◌◌◌◌ aꞇ þar verðꝛ mıkıl nóꞇꞇ beðe mẏrk vel lǫng þa er ſol gengr ſem æſt ſcallꞇ u a þvı marca aꞇ on mon þar ſeı̅a ꝼara ſva nıðr ſtıga ſem aðꝛ er meıra aꝼl ̅ar megı er on er nærre ꝼırır þuı aꞇ þar er mıkıl noꞇꞇ ſvmareꞇ. þa er on gengr eſt mıkıll ꝺagr veꞇre þa er on gengr ſem lægſt. u vıl ec ſẏna þer þ̅ ſva ıılıga aꞇ þer ſcılez ꞇıl ꝼvllz. þ̅ veızꞇv aꞇ er er ueꞇre með oſſ lıꞇıll ꝺagr lıꞇıll ſolar gangr ſva aꞇ ſol evır eıg̅ meıra gang aꞇ on vellꞇez eına ꞇꞇ  þar aꞇ eıno ſua ſem allꞇ goꞇꞇ eꝼ ſolar mege. en ı moꝛgo̅ ſtoðu̅ er þ̅ aꞇ ana ma eıg̅ ſıa -kı̅ lvꞇ veꞇrarenſ allraellzꞇ a olagalanꝺe er ver avo̅ eıgı aꞇ eınſ ꝼreꞇꞇer ꞇıl aꝼꞇ elꝺꝛ opꞇ ıðulega ſeꞇ með augv̅ voꝛv̅ reẏnꞇ þꞇ̅ þ̅ uıꞇv ver ꞇıl vıſſ aꞇ ıꝼra þuı er ı gengr ıꝺuſ nouembrıſ ꞇıl þeſ er kǿmr ıꝺ᷒ ıanu-arí þa verðꝛ allꝺrıgı ſva lıoſſ ꝺagr ı vago̅ noꝛðꝛ eða anꝺarneſ a alogalł. aꞇ eıg̅ ſe ſtıǫꝛnoꝛ ſẏnar a ı̅ne ıa̅vel vm mıðıan ꝺag ſem mıðıa noꞇꞇ. n þo aꞇ ſıðan ꞇake ſva ꝺagr aꞇ lẏſa aꞇ eıgı megı ſtıoꝛnvr ſıa þa er þ̅ þo ı ꝼleſꞇo̅ ſtoðu̅ þeı̅ ſem nv rꝺꝺu ver aꞇ eıg̅ ma ſol ſıa allꞇ ꞇıl ꝺecıma kl̅ ꝼebruarí. aꞇ þuı næſt ꞇecr ꝺagr ſva ſcıoꞇꞇ aꞇ ꞇogna ſolargangr aꞇ vaxa aꞇ þa̅ ꞇıma er ı̅ gengr ıꝺuſ aprılıſ þa ſezc eıg̅ ꝺagr ꝼẏrr en ı̅ gengr ꝺecıma kl̅ ocꞇobrıſ er ǫll ſv ſtunꝺ er þar er a mıllu̅ alꞇ eı̅ ꝺagr ſva aꞇ allꝺregı ſezc ꝺagr a allre þre̅ ſtvnꝺo. u maꞇꞇv þ̅ ꞇıl vıſſ marca þo aꞇ ſole ſe eıꞇare ſvðꝛ ı lǫnꝺe ſem vıð rꝺꝺu̅ ꝼẏrr þa vex o þar þo ſmero̅ ꞇıl upſtıgnıngar er mıkıl er noꞇꞇ lǫng mẏrk a mıðıu̅ ſumro̅ er allꝺregı ſa ꞇımı a ǫllo̅ ꞇoloma-naðu̅ er eıge ſezc ꝺagr. n er a alogał ſem nv rꝺꝺu ver þa er engı ꝺagr veꞇͦm ſer ſtıoꝛn᷑ mıðıa ꝺaga þa er ꝺagr ſcılꝺe lıoſaſtr vera. en ſıðan er ꝺagr ꞇecr aꞇ vaxa þa vex ̅ ſva ſcıoꞇ aꞇ ſne̅ma vareꞇ ꞇekr ꝺagr lıoſſ aꞇ vera allar nǽꞇr ellꝺꝛ ꞇıl þeſſ er mıkeꞇ er aꝼ avſte. v er þ̅ marc eıꞇꞇ epꞇ͛ aꞇ þer mon e glogazꞇ verða þꞇ̅ þu veızꞇ þ̅ ı þeſſo̅ ſomu̅ ſtoðu̅ a oløgał er nv avo̅ vıð rꞇꞇ ı þan ꞇıma er ıgengr ꝺe-cıma kl̅ ıuní þa ꞇecr ſol aꞇ ſcına ıambıarꞇ nǽꞇr ſem ꝺaga ſezc allꝺregı varꞇkı nóꞇꞇ ne ꝺag ſcınn ıamna með ſama eꞇꞇe beðe aꞇ bıarꞇléık aꞇ ǫllv ǫðro þegar er eıgı granꝺar ſcẏ ſcıne ̅ar alꞇ ꞇıl kl̅ auguſtı. nu veızꞇv þ̅ aꞇ ſol er mvꝺanga eíꞇ a ologał. er þo lıꞇla rıð þ̅ a ſumreno er on evır ẏre ẏl. en þo er on ſva noccvro lenge með ſcínanꝺa velı ſem nu ovo̅ ver ſagꞇ. ſva noccǫꝛo elꝺꝛ on lıoſv̅ ꝺegı ſem nv evı ec ſagꞇ en þ̅ verge ſvðꝛ a lǫnꝺ þo aꞇ on ſe þar eıꞇare. v bera þeſſır lvꞇer vıꞇne aꞇ ſol er er ◌◌◌◌◌ ◌◌ ◌◌◌◌◌ ◌◌ ◌◌ ◌◌◌◌ ◌◌◌◌◌ ◌◌◌◌ ◌◌◌◌◌◌◌ ◌◌◌◌◌◌◌◌ aꝼ þo aꞇ ec uıꞇa ꞇıl vıſſ aꞇ ſaꞇꞇ ſe ſumꞇ þ̅ er ec evı augu̅ ſeꞇ. en þ̅ er ſumꞇ er vern ꝺag er coſtr aꞇ ſpẏrıa aꝼ þeı̅ er augu̅ ava ſeꞇ raſacaꞇ uıꞇo ꞇıl uıſſ aꞇ ſaꞇꞇ er uıꞇu ver þa olẏgna vera. n ec mele ꝼ þa ſoc þeſſe anꝺẏrðe aꞇ eí lıꞇıl bóc er ſco̅mu ev͛ comeꞇ ıngaꞇ ı lanꝺ varꞇ er callaꞇ er aꞇ goꝛ var a ın-ꝺıa lanꝺı ręðır vm ınꝺıalanꝺz vnꝺꝛ er ſva męllꞇ ı bokeı aꞇ on ave ſenꝺ v͛eꞇ emanuele gırkıa keıſara. u er þ̅ oꝛð ꝼleſtra m̅a er bokena eẏra aꞇ þ̅ megı eıg̅ vera þ̅ ſe eckı nema lẏge er þar ſegır ı þre̅ boc. en eꝼ goꝛla ſcal razaca ı voꝛu̅ lǫnꝺu̅ þa ero eckı er þr̅ ꝼærı luꞇ͛ elꝺꝛ en ızvg ero rıꞇaðır er vnꝺarleg͛ muno þıckıa eða e vꝺarlegre ı voꝛu̅ lonꝺu̅ þeı̅ ſem eckı ero ſlıkır luꞇer ſenır eða ꝺme ꞇıl. u cǫllu ver ꝼ þuı þa lvꞇe lẏgelıga vera aꞇ þr̅ ero eckı er ſenır eıg̅ ꝼẏr eẏrðır elꝺꝛ en er ı þeſſı bóc ſem nu røꝺꝺu vıð u̅. u evır ſv en lıꞇla boc vereꞇ þo uıða boꝛe vıð þ̅ aꞇ on ave ıa̅nan verıð ꞇoꝛꞇrẏgð lẏgı venꝺ þıccı mer þo engı ſmð þeı̅ ı ava v͛eꞇ þo aꞇ vıða ave boꝛen v͛eꞇ með þvı aꞇ ǽ evır logeꞇ vereꞇ callað þ̅ er í er rıꞇað þoaꞇ vıða ave ſıðan boꝛen vereꞇ ꞇıl eẏrna gamanſ ꝼ ſcemꞇanar ſak͛. Sonr ſpẏʀ. ıge er kvıcꞇ veſſo vıðꝼleẏg er var rða uill geraz v́m vra ꝺaga eða epꞇ͛. en þo uıl ec e með ꞇıl męle epꞇır leıꞇa þre̅ ſcemꞇan aꞇ ver ꞇale̅ lengra þa lvꞇe er ver æꞇlom aꞇ vnꝺarlıgır mẏnı þıccıa ı ǫꝺrv̅ lǫnꝺu̅ ver vıꞇo̅ er ꞇıl ſaz aꞇ ologner ero eccı ꞇocu ver mıkıꞇ aꝼ aꞇ ◌◌◌◌rẏggva þa bóc er callaꞇ er aꞇ goꝛ v́ar a ınꝺıalanꝺe þo aꞇ marꞇ ſe unꝺarlıcꞇ ı ſagꞇ þꞇ̅ marg͛ luꞇer ero þr̅ ͛ með oſſ er þar muno unꝺarlıg͛ þıccıa vera er oſſ þıccı ͛ eckı vn-ꝺarlıcꞇ eꝼ var rða mæꞇꞇe ſva langꞇ ꝼlıvga aꞇ on kme þangaꞇ. ſem þeſſ er engı von. n eꝼ ec ſcẏlꝺa ıv͛ eıno̅ verıo̅ luꞇ vnꝺarlıga laꞇa þeı̅ ſem þar ı mælꞇ þa ſẏnez mer þ̅ eıg̅ ſızꞇ vnꝺꝛ aꞇ ſmaır me mege ꞇemıa þa ena ſtoꝛu ꝼlugꝺreca er þar ero ı ꝼiǫllu̅ eða ı eẏðımoꝛco̅ ſva ſem bóc ſv rðır ꞇıl þeſſ aꞇ þr̅ mege rıða þeı̅ verꞇ ſe̅ þ̅r uılıa ſva ſem eſto̅ ıamgrım kẏcquenꝺe ſem mer ero þav ſogð eíꞇr ꝼvll engı naꞇura ꞇıl aꞇ maðꝛ megı ı nonꝺ v͛a e ſıðꝛ ꞇıl þıononar eða ꞇıl ꞇamnıngar. ꝼaðer Bęðı ero ſlıkır luꞇer marg͛ aðrır þr̅ þar ı mellꞇ͛ er vnꝺar-lıg͛ þıccıa laꞇa marg͛ ꞇoꝛꞇrẏglıga ıvır ſẏnez mer ꝼır þvı engı navzẏn aꞇ ıamna þeı̅ luꞇo̅ ſaman er þar ero ı rıꞇaðır þeı̅ er er ero með oſſ er ıamvnꝺalegır mono þıccıa þar ſem oſſ þıccıa þeſſır er er nu rꝺꝺır þu þꞇ̅ þ̅ mǽꞇꞇe uera aꞇ ꞇemıa meꞇꞇe ꝺẏren eða ooꝛ kẏcquenꝺe þo aꞇ þau vere grı̅m eða ꞇoꝛvellıg aꞇ vela. en þ̅ ma þıccıa meıra vnꝺꝛ er ſva er ıꝼra ſagꞇ aꞇ þa me̅ er þ̅ cvo aꞇ ꞇemıa ꞇrǽ eða ꝼıaler ꞇıl þeſſ aꞇ ſa maðꝛ er ̅ er eıgı ꝼımare a ꝼꞇe en me̅ aðrer meðan ̅ ev͛ eckı aaꞇ a ꝼoꞇo̅ en ſqva ſına eða ellıgar bera ꝼꞇr ſına. en ıa̅ſcíoꞇꞇ ſem ̅ bınꝺꝛ ꝼıalar vnꝺır ꝼꞇr ſer aaꞇ ꞇveggıa ſıav a◌◌◌ ◌◌◌◌◌ ◌◌◌ ◌◌◌a þa ſıgrar ̅ ꝼvgla aꞇ ꝼlavg eða mıovnꝺa aꞇ raſ þa ſem meſt mego lavpa eða reín er leẏpr albo meı◌◌ ◌◌ ◌◌◌◌◌◌ þꞇ̅ ſa er mıkıll ꝼıǫlꝺe ma̅ er ſva ca̅ vel a ſcıðum aꞇ ̅ ſtıngr ı eıe reꝺ ſıı reına með ſpıoꞇe ſın◌ ◌◌ ◌◌◌◌◌ ◌◌ ꝼleıre. u mon þeſſe lvꞇr þıccıa ꞇoꝛꞇrẏglır olıc-lır vnꝺarlegr a ǫllu̅ þeı̅ lonꝺu̅ er eıg̅ vıꞇu me̅ m◌◌ ◌◌◌◌◌ vel eða lıſt ſlıcꞇ ma vera aꞇ ꝼıolen ma ꞇǫmð v̅a ꞇıl ſva mıkılſ ꝼlıoꞇleıkſ aꞇ a ꝼıǫllu̅ ue þa ma eckı ◌◌◌◌◌ ◌◌◌◌◌◌◌ ◌◌◌ þeſſ manz ſcıoꞇleıc er ꝼıalar ev͛ a aꝼoꞇv̅ ſer þ̅ ſem ıǫꝛðuı ꝼẏlgır. en þegar ̅ lęꞇr ꝼıarlarna ◌◌ ◌◌◌◌◌ ◌◌r þa er ̅ eckı ꝼımare en aðrır me. n í oðrv̅ ſtoðu̅ þar ſem me ero eckı ſlıcu vanır þa mo◌ ◌◌◌◌◌ ◌◌◌◌az ſva ꝼımr maðꝛ aꞇ eıg̅ þıckı aꝼ ono̅ ꞇaca allan ꝼımleıca þegar er ſlıc ſva ꞇrıo ero bvnꝺe◌ ◌◌◌ ◌◌◌◌ ono̅ ſem nu avo̅. um rꞇꞇ. u uıꞇo̅ ver þeſ-ſa luꞇe ꞇıl uıſſ eıgo̅ coſt þegar veꞇro̅ er ſnear ◌◌ ◌◌ ◌◌◌ ◌◌oꞇꞇ þr̅a m̅a er þeſſar velar lıſter kvo̅. v gaꞇu ver ſco̅mv þra̅ lvꞇa er allmıkıꞇ vnꝺꝛ ma ◌◌◌◌◌ leſto̅ lonꝺv̅ ǫðrv̅ þꞇ̅ þ̅ er meſt ıgegn naꞇ᷑v þr̅e er ꝼleſt oll lǫnꝺ ava ꝺgra ſcıpꞇe þꞇ̅ er ſcı◌◌ ◌◌◌ ◌◌◌◌◌◌◌rꞇ ıamꝼagrꞇ með ıomnu̅ ẏl ıamvel nǽꞇr ſem ꝺaga mıke lvꞇa ſumarſ. Þaꞇ man vnꝺar◌◌◌◌ ◌◌◌◌◌◌ er ı lanꝺe a mre mẏre þa er bıǫꝛkvꝺalſ mẏrr er callað aꞇ vaꞇke ꞇré er þar er ı caſtað ◌◌◌◌◌ ◌◌◌ ◌◌r þrıa veꞇr þa verðꝛ þ̅ aꞇ ſteıne amnar ꞇre-ıꞇ naꞇ᷑o ſıe þꞇ̅ þo aꞇ þ̅ ſe ı elꝺ caſtað þa gloar þ̅ ſ◌◌◌◌ ◌◌◌ ◌◌◌ı en aðꝛ bra þ̅ ſem ꞇré avo̅ ver marga þa ſteına ſena ı onꝺu̅ aꝼða er alꝼꞇ evır ve◌◌◌ ◌◌◌ ◌◌◌ ◌◌m upp evır ſtaðeꞇ oꝛ mẏree en ıꞇꞇ ſteı er nıðr evır ſtaðeꞇ ı mẏrena. u ma þ̅ unꝺarlecꞇ c◌◌◌◌ ◌◌ ◌◌ ẏrr er ı þr̅e mǫꝛko ſem allzkẏnſ er re vıðar-vǫxꞇr. ſacar þ̅ eckı meðan þ̅ er grnꞇ ı vęxꞇe ◌◌ ◌◌◌◌◌ r þ̅ er ǫggvıꞇ þ̅ ꞇecr aꞇ reẏrna er þ̅ þa caſ-ꞇað ı mẏrena þa ſnẏſc þ̅ ꞇıl ſteınſ naꞇvrv. Son◌ ◌◌◌◌◌. ◌◌◌◌◌◌ lvꞇer ero mer allır cvır þꞇ̅ þr̅ ero er ı łꝺe eve ec alla ſena en ınır luꞇer ero mer allır u◌◌◌◌◌ ◌◌ ◌◌ðe ero a ıſlanꝺe eða grnał eða a ırlanꝺe þꞇ̅ þar evı ec ſpurꝺaga ꞇıl aꝼꞇ eða ı ovo̅ þeı̅ er þar ero ◌◌◌◌◌◌◌ aðꝛ Þoaꞇ vıð ſcılꝺım ꝼleıra þeſſoꝛ lǫnꝺ r-ða þa ero þav með ẏmſom aꞇꞇv̅ ero þau eıg̅ ǫll ep◌◌◌ ◌◌◌◌◌ ◌◌◌ꞇe þꞇ̅ þav vnꝺꝛ er aaꞇ ꞇveggıa ero a ıſlanꝺe eða grnał. þa ero bæðı með oꝼgange ꝼroꞇz ıocla eð◌ ◌◌◌◌◌◌ oꝼgange ellz brvna eða með ſtoꝛu̅ ꝼıſco̅ mǫꝛgv̅ ǫꝺru̅ ſæſcrımſlu̅ er varveꞇna þ̅ lanꝺ ſ◌◌ ◌◌◌ ◌◌ ◌◌◌◌pꞇ aꞇ þ̅ er nalega ubẏggvanꝺe ꝼırır þa ſoc ava kelldurnar vndarlıga naꞇ᷑o. Ovr ſv ke◌◌◌◌ ◌◌ ◌◌◌ er ı þuı ꝼıalle evır þa naꞇ᷑v eꝼ þv ꞇekr aaꞇꞇveg-gıa vıꞇan ſavð eða nav́ꞇ eða roſſ eða maðꝛ ſ◌ ◌◌ ◌◌◌ ◌◌◌ır víꞇꞇ þver þu eıvern þeſſarra luꞇa ı vaꞇ-nıno þa verðꝛ þegar colſvarꞇr. n þ̅ er naꞇ᷑a ◌◌◌◌◌◌◌◌ eldu þra̅r er þar er eꝼ maðꝛ þvér ſer í vaꞇ lıꞇ ſe̅ aðꝛ aꝼðe ̅ varꞇ ſem ̅ var ravðꝛ eða vıꞇr e◌◌ ◌◌◌◌◌◌ a verðꝛ ̅ ſıðan ſnevıꞇr aꝼ ǽrom ſva ſem ̅ ſe ellı-gamall maðꝛ. þ̅ vaꞇn er þar e ı þuı lanꝺe er ◌◌◌◌ ◌◌◌◌◌ ◌◌na ꞇvngv loẏca en ı þvı vaꞇne er olme eı lıꞇell ſva ſe̅ ꝼloꞇa olme ſe þꞇ̅ ̅ ꝼlvꞇr vmverꝼıſ vaꞇ◌◌◌ ◌◌◌◌◌ ◌◌ cmr ̅ er var aꞇ lanꝺe ſtvnꝺu̅ ſva nǽr aꞇ maðꝛ ma ſtıga a olma̅ verðꝛ þ̅ opꞇazꞇ a ꝺroꞇꞇen◌◌◌◌◌◌ ◌◌ u er naꞇ᷑a aꞇ olme þeſſu̅ eꝼ ſa maðꝛ ſtígr ı þa olma er ſıvkr er vaꞇke ſoꞇꞇ ſem ̅ evır neẏꞇer ̅ ◌◌◌◌◌ ◌◌◌◌◌ r þar vaxa þa verðꝛ ̅ þegar eıll. þ̅ ꝼẏlg͛ þr͛e naꞇ᷑v aꞇ allꝺre kmz ꝼleıre ſe ı en eı þo aꞇ marg͛ vı◌◌ ◌◌ ◌◌ ◌◌◌◌◌ ◌◌◌◌◌ þegar ꝼra lanꝺe er eı maðꝛ er í. Sıa naꞇvra er með þeſſom olma aꞇ ̅ ꝼlẏꞇr ſıav veꞇr ſtaðꝼaſt ı þeſſ◌ ◌◌◌◌◌. ◌◌ ◌◌gar er ſıav veꞇr ero lıðnır þa ꝼlẏꞇr ̅ ꞇıl lanꝺz í eın-verıo̅ ſtað grr þar vıð aaꞇ lanꝺ ſva ſem ̅ ◌◌◌◌◌ ◌◌◌◌◌ ◌◌◌ ◌◌ð vereꞇ. n meðan ſa ꞇıme er þa eẏrez mǫv̅ ſe̅ ꝺẏnr come lícr reıðı þrvmu. en epꞇır lıðna þrum◌ ◌◌ ◌◌◌ ◌◌◌◌ ſlıcan olma ı vaꞇneno ſem aðꝛ með ſama vexꞇe með ſamre naꞇ᷑v ꝼer ſva verıa ſıav veꞇr e◌◌◌◌ ◌◌◌◌ ◌◌ ǽ ſem aarr grr vıð megınlanꝺ þa cmr aarr olme í veıꞇ þo enge vaðan kmr. Þa er þar ◌◌◌ ◌◌ ◌◌◌ ◌◌◌◌l ı þvı lanꝺe er þr̅ calla a ſına ꞇungv ınıſglver þar er mıǫc mıkıl maa bẏgð í þre̅ eẏ. en þar er eı◌ ◌◌◌◌◌◌ ◌◌ ſva nǫcc᷑o mıkıꞇ ꝼolk er ı þre̅ eẏ ſem vera man eí kır-kıo ſǫcn. n þo aꞇ me anꝺez þa ero þ̅r eıg̅ ı ıoꝛð ◌◌◌◌◌◌◌ ◌◌◌◌◌ ero þ̅r reıſtır v̅ vergıſ kırkıvna vıð k͛kıvgarðe ſtanꝺa u ſem kẏcqvır me með þoꝛnaðu̅ ǫllu̅ ◌◌◌◌◌ ◌◌ ◌◌◌◌◌dv are nogglv̅ ꝼvna allꝺrege alꝺrıge ſeꞇıaz þar ꝼuglar á ma þar verr ꝼra̅ a leıð kea ſa er ep◌◌◌ ◌◌◌◌◌ ◌◌◌◌ ꝼǫður eða ꝼaður ꝼoðvr eða allar ſınar kẏnquıſlır þǽr ſem ̅ er ꝼra come. þa er þar e eíꞇ mıkıꞇ vaꞇ◌ ◌◌ ◌◌◌◌◌◌ ◌◌◌r en þar lıggr eı̅ lıꞇel eẏ ı þuı vaꞇne ero reınlıvıſ-me þar ı þr̅ er calla ma varꞇ er uıll mvnca ◌◌◌ ◌◌◌◌◌◌◌ n þo ero þr̅ með ſva mıclo̅ ꝼıǫlꝺa aꞇ þar er ꝼvll eẏen aꝼ en ſtvnꝺu̅ ero þr̅ ꝼre. n þ̅ er ſagꞇ í ꝼra eẏ ◌◌◌◌◌◌ ◌◌ ◌◌◌ r eılſom eckı ſoꞇꞇvl ſeıa ellꝺaz me þar en ı oðru̅ ſtoðu̅ ı lanꝺeno. n þegar er me ellꝺaz ſva mıǫ◌ ◌◌◌ ◌◌◌◌◌z aꞇ þr̅ ſıa enꝺa ꝺag ſı ǽꞇlaðan aꝼ gvðe. þa verðꝛ þa oꝛ aꞇ ꝼlẏꞇıa ı eıver ſtað ꞇıl lanꝺz þar ſem ̅ ſcal a◌◌◌◌◌ ◌◌ ◌◌ma lıꝼlaꞇe v̅ða ı eẏe aꝼ ſóꞇꞇu̅. en ſvkıaz ma maðꝛ gremıaz ı eẏ þeſſarre en eıg̅ ma onꝺ ̅ꜱ ſcılıaz v◌◌ ◌◌◌◌◌◌ ◌◌rr en ̅ er oꝛ ꝼlıv́ꞇr eẏe. Þa er þar e eíꞇꞇ mıkıꞇ vaꞇ

oc reini fǿzlo oc goðom dryccget þer uel at borði þinuef þu átt þess costeEn eptir mat þa gǿrðu anattveggiaat tu sofna litla rið eða elligar gacc nǫccura rið oc scemt þer oc sezt umhvat er aðrir goðir kaupmenn hauast ateða noccurr nyr uarningr se sa komen til bøiarer þer se nauzynligr at kaupaEn er þu kømr aptr til herbergis þins þa ransakaðu uarning þinat hann uerði eigi siðan firir spellomer hann kǿmr þer i hendren ef spell ero aoc scallt u þann uarning seliaþa leynðu eigi þann er kaupirsyn honom þau spell sem a erooc semit siðan kaup ykat sem þit megotþa heitir þu eigi svikareMet oc uarning þinn allan i gott uerðoc þo þui nær sem þu ser at taca monen eigi or hóveþa heitir eigi þu þu eigi mangareEn þat scalt u uist hugleiðaat á hverre stundo er þu matt þic til tǿmaat minnaz a nam þitt oc allra mest um logscrárþuiat þat er raunarat allra manna uit er mina en þeiraer af bocom taca monuitþuiat þeir haua flest uitni til sins froðleikser bet ero lærþirGǿr þu þer allar logscrar kunnaren meðan er þu uilt kaupmaðr ueraþa þarftu engan rett þér meirr anan kunan gera en biarkeyiarEn ef þer ero log kunnþa uerðr þu eigi beítr ulogomef þu att ma-lom at scipta við iamnmaka þinaoc kantu at logum suara ǫllum malomEn þo at ec rǿða flest um logmalþa uerðr engi maðr aluitrnema hann kunni goða scilning oc hátt a ǫllum siðumþar sem maðr verðr staddroc ef þu uilt uerða full-comenn i froðleikþa nemðu allar mallyzkuren allra hellzt latino oc uolskuþuiaꞇ þǽr tungur ganga uiðazten þo tyndu eigi at helðr þinu mali eða tunguSonrmælirGþacke yðrherra minnat þer synið oss sva astsamliga frenzemiat þer synet mer alla þa luteer mer veri nauzynligeref ec bera giptu til at nemaeða muna eptiref numit yrðeEn ef yðr synaz noccorir lutir enn nauzynliger þessarri røðuþa uil ec giarna með athyggli til lyðafaðerSvararEro en þeir lutirer uarla ma missa í þessarre røðuoc ma þo vel luca með sciotri røðuef sva synezVenðu þic iannan sem vacrastan mattuoc þo svaat eigi spilli heilsu þinivenðu þic sialdan rygguanþuiat rygt hugscot er iamnan siuktheldr uerðu iamnan bliðr oc letlatriamnhugaðr oc eigi mislyndrverðu lastvarr sialfroc ken hverıom mani gotter þat uill af þer nemaoc þyðzc iamnan ena bezto menbGét þu uandliga tungo þinnarþui at þat er uirkta ráðꝼirir þui at tvnga þin ma sǿma þicoc tunga þin ma døma þicoc þo at tv verðir reiðrþa mel þu fatt oc eigi breði mæliþuiat eítt orð ma þat mela i breðief maðr getir eigier siðan vildi hann með gulli keypt hauaat umælt ueriEnda veit ec enga þa hemndþo gere margerer maðr fremi minr sialvan sic áen hann deili illom orðum uið ananþo at hann eigi usett at scipta uið hannÞat scallt u oc uist uitaat engi er einn øðre craptr eða sterkreen maðr fae vel heft tungo sina fra muneiðum eða illyrðumeða soguisi oc ǫllo tungu-scøðiEn ef þer verðr barna auðitþa lattv ecki þitt barn iðrotta laust uerða upp alitfyr þui at þa er vonat maðr fae halldeð sic hellzt sialfr til monviz eða iðrottaef hann tekr sialfræðief hann verðr auita í øskumeðan hann er undir raðniguEnn ero þeir lutirer þu scalt sva flyia oc varaz sem fiandan sialvanþuiat er dryckia oc tafloc portkonoroc þrétur oc kǫst oc viðlogvrþuiaꞇ af þessom grunduǫllom timbraz enar mesto hovot ogévoroc fair einir muno lengi last lausir eða gløpaef eigi varaz þes-sa luteNemðu uanꝺlıga birting lopz oc gang himintvngladégra far oc eycta scipan oc kvn vel at scilia oc marca hver-so þuer eða vex ukyrleikr sioaþuiat þat er froðleikr oc þo nauzynlict at kunna þeir er farmenn scolo veragerðu þic tol-uisan vel þat þurvo kavpmen miǫcEn ef þu uerðr þar staddrsem umboz maðr er konongs eða anars hǫfðingia þesssem þar hevir lansz stiornsem þa verðr þu staddrþa ger þa þer at uinómoc ef þeir fremia nocour navzynlig utboð af hende landzhǫfðingjaþau er til seglbóta se fallenef þarf til at tacanalar margar oc ørna þræðr eða svptingarþo at slict se smalict at getaþo er þat opt at til slíks þarf at tacaSaúm þarftu ok mikinn a scip at haua iamnan með þer sua storan sem þui scipi hevirer þa hever þuhvartveggia reksaum oc noðsaumSokner goðar oc smiðar ǫxarscolpa oc nafra oc ǫll onvr þau tol er til scipsmiðar þarf at havaþessa lute alla er nu hevi ec nemdaþa scallt u jamnan minnaz at hava á scip með þeref þu ferr caupfarar oc attu sialfr scipetEn ef þu kømr til kaupstaðaroc scallt u þar dueliazþa tac þer þar herbergisem þu spyrr spakaztan husbuanda í bǿ oc uinselastan beði uið bıar menn oc kononggſ menhaf þic vel iam-nan at mat oc at clæðumef þu at́t þess costehaf oc alldrigi uspaca menn eða svarfsama i motuneyti með þer eða i sveituerðu sialfr sem spakaztroc þo sva at eigi þoler þu scemðir eða stora brigzla staðe firir obbleyðe sacarEn þo at navzyn-ligar sacar þreyngve þec til uspectarþa gersc þu eigi braðr i hemndom fyrr en þu serat uel uerði framgengt oc þar come niðr sem maklect eren eigi scallt u lauprifr gerazef þu ser at eigi ma framkvemt uerða oc leita þu þinar sømðar þo at siðarr verðinema hinn bioðe sva at tu ser uel sømðrEn ef þit tekr mikinn voxtþa sciptu þui til felax i aðra staðiþangat sem þu ꝼerr eigi sialfroc ver þu uandr at felax monnomIamnan scallt u almatkan gvð oc ena helgo mey mario laꞇa eiga nǫccot i felage með þer oc þann helgan man er þu hevir optaz a callat þer til arnaðar orzoc gǽt þess fiar uand-ligaer helger menn eigo með þeroc fǿr þat iamnan trygliga til þeira staðaer þat var til gevet fyr ǫndverðuEn ef þu at́t allmi-kit í caupferðumþa sciptu þui i þria luteleg einn lut í felag við þeim monnomer iamnan sitia i caupstoðum oc se þar tryg-ver oc kvne uel uið caúpEn tveim lutom sciptu í ymisligar caupꝼerðırþa er sizt vonat allt uerðı sen firir tionumer í morgvm stǫðum er þitt sennoc er þa uon hellztat i nǫccoꝛom stoðum halldezþo at fiarhascar kune iðuliga at berazcEn ef þu sér at alogað tekr fe þitt at vaxa storum i caupfǫrumþa tac þu af tva lute oc legg i goðar iarðirþuiat sa eyrir þickir optazt uiss uerahvart sem heldr erat honom er sialvom avðet at meta eða frendum hansEn þa mattu gera hvart er þer synez við en þriðia lvtat hava i caupferðum lengreða viltu allt i iarðir leggıaEn þo at tu vilir þitt lengu haua i caupfǫ-romþa hettu sialfr at leggiaz i hof eða i caupfarar landa a meðalþegar er þitt er fullvaxtaoc þu hevir ranzacat siðu maanna sem þer snezcoc mun uandliga alla þa er þu sérhvart sem ero goðir eða illerMun illa siðu til vðsyndaren alla goða siðu til nytja siolvom þer oc ǫllum þeimer af þer uilia nemaSonrÞat er uist navzynlict hveriom þeimer foruitnaz uill slica lutesem nu have þer um rǿt at scilia vel huat mest uerðr munaoc nema nemaoc muna vandliga siðan epterþat sem hann heyrirEn með þui at þer gatuð litlu fyrr i yðarre røðu þeira luta sumraer ec scil eigi með hueriom hætte fram faraoc heve ec þo leitt at huga með merÞat er vm birting loptz oc ukyrleic sioarnu með þui at þer baðut at nema þa luteoc colluðot froðleik íef numet yrðienda scil ec eigi aðr en ec heyre gorr sciliat firir merenda veit ec engan þann uisan mestaraer iamngoðan uilia mon haua til at lęra mic um þa lute sem sialva yðrFyr þui uil ec með leyfi biðia yðr at þer lenget með þui þessa rǿðuat ec yrða noccot froðare um þa lutehuerso þuerr eða uex birting loftz eða gangr himintungladøgra far eða eycta scipanoc allra hellzt um ukyrleic sevarhuat er ueldr hans mislyndeat hann synez stundum i sua mikille bliðuat maninn girner til uið hann at leica misserom heılomEn þui næst synir hann sva micla reiðe oc illzcoat hann þretir til fiar oc til lifs þeirraer uið hann sciptaNu hugða ec þatþoat solen fylte rasir sinar eptir firir settre scipan◌◌ ◌◌en hvárge þesseer nv er nemdtþuiat þeir staðir ero ocer ubyggvande ero með ǫllo firir hita sakiren þó hefi ek þat sannspurtat þar verðr mikil nótt beðe myrk oc vel lǫngþa er sol gengr sem hæstoc scallt u a þvi marca at hon mon þar seinna fara oc sva niðr stigasem aðr er meira afl hennar oc meginer hon er nærrefirir þui at þar er mikil nott vm svmaretþa er hon gengr hestoc mikill dagr um vetrenþa er hon gengr sem lægstNu vil ec syna þer þat sva iniligaat þer scilez til fvllzþat veiztvat her er vm uetren með oss litill dagr oc litill solar gangrsva at sol hevir eigi meira gang en at hon velltez vm eina ettoc þar at eino suasem allt gott ef solar megenen i morgom stoðum er þatat hana ma eigi sia mi-kinn lvt vetrarensallrahellzt a holagalandeer ver havom eigi at eins fretter til haftheldr opt oc iðuliga set með augvm vorvm oc reyntþuiat þat uitv ver til viss at ifra þui er in gengr idus nouembris oc til þes er kømr idus janu-aríjþa verðr alldrigi sva lioss dagr i vagom norðr eða um andarnes a halogalandiat eigi se stiǫrnor synar a himne iamvel vm miðian dag sem vm miðia nottEn þo at siðan take sva dagr at lysaat eıgı megi stiornvr siaþa er þat þo i flestom stoðum þeimsem nv røddu ver vmat eigi ma sol sia allt til decima kalendas februarijat þui næst tecr dagr sva sciott at togna oc solargangr at vaxaat þann tima er inn gengr idus aprilis þa sezc eigi dagr fyrr en inn gengr decima kalendas octobrisoc er ǫll sv stunder þar er a millum alt einn dagrsva at alldregi sezc dagr a allre þeirre stvndoNu mattu þat til viss marcaþo at solen se heitare svðr i lǫndensem við røddum fyrr vmþa vex hon þar þo smerom til upstigningarer mikil er nott oc lǫng oc myrk a miðium sumromoc er alldregi sa timi a ǫllom tolfma-naðumer eige sezc dagrEn her a halogalandisem nv røddu ver vmþa er engi dagr vm vetromoc ser stiornor vm miðia dagaþa er dagr scilde liosastr veraen siðan er dagr tecr at vaxaþa vex hann sva sciotat snemma vm varet tekr dagr lioss at vera vm allar nǽtroc helldr til þess er miket er af havsteNv er þat marc eitt epterat þer mon en glogazt verðaþuiat þu veizt þat i þessom somum stoðum a holøgalandier nv havom við vm rǿtti þan tima er ingengr de-cima kalendas iuníjþa tecr sol at scina iambiart vm nǽtr sem vm dagaoc sezc alldregi hvartki nótt ne dagoc scinn iamnan með sama hette beðe at biartléik oc at ǫllv ǫðroþegar er eigi grandar scy scine hennaralt til kalendas augustinu veiztv þatat sol er mvndanga heít a hologalandioc er þo litla rið þat a sumrenoer hon hevir yren ylen þo er hon sva noccvro lenge með scínanda hvelisem nu hovom ver sagtoc sva noccǫro oc heldr hon liosvm degisem nv hevi ec sagten þat er hverge syðr a lǫndþo at hon se þar heitareNv bera þessir lvter vitneat sol er herrǿður at flytjaer ec skal síðan vera kallaðr lygimaðr afþo at ec uita til viss at satt sesumt þat er ec hevi augum seten þat er sumter hvern dag er costr at spyria af þeimer augum hafa set oc ransacatoc uito til uiss at satt eroc uitu ver þa olygna veraEn ec mele firir þa soc þesse andyrðeat eín litil bócer scommu hever comet hingat i land varter callat er at gor var a in-dia landi oc ręðir vm indialandz vndroc er sva męllt i bokeniat hon have send verit emanuele girkia keisaraNu er þat orð flestra mannaer bokena heyraat þat megi eigi veraoc þat se ecki nema lygeer þar segir i þeire bocen ef gorla scal ranzaca i vorum lǫndumþa ero ecki her þeir færi luter heldr en hizvg ero ritaðirer vndarleger muno þickia eða en vndarlegre i vorum londum þeimsem ecki ero slikir luter senir eða døme tilNu cǫllu ver firir þui þa lvte lygeliga veraat þeir ero ecki her seniroc eigi fyr heyrðir heldr en her i þessi bócsem nu røddu við umNu hevir sv en litla boc veret þo uiða borenvið þat at hon have iamnan verið tottrygð oc lygi vend þicci mer þo engi sǿmð þeim i hava veretþo at viða have boren veretmeð þvi at ǽ hevir loget veret callað þater í er ritaðþoat viða have siðan boren veret til eyrna gamans oc firir scemtanar sakerSonr spyrEige er mér kvnict hvesso viðfleyg er var røða uill geraz v́m vara daga eða epteren þo uil ec en með til męle eptir leita þeire scemtanat ver talem lengra vm þa lvteer ver ætlom at vndarligir myni þiccia i ǫdrvm lǫndumoc ver vitom her til sanz at ologner erooc eccı tocu ver mikit af at tortryggva þa bócer callat er at gor vár a indialandeþo at mart se undarlict i sagtþuiat marger luter ero þeir her með osser þar muno undarliger þiccia veraer oss þicci her ecki vn-darlictef var røða mætte sva langt flivgaat hon køme þangatsem þess er engi vonEn ef ec scylda iver einom hveriom lut vndarliga lata þeimsem þar i mæltþa synez mer þat eigi sizt vndrat smair men mege temia þa ena storu flugdrecaer þar ero i fiǫllum eða i eyðimorcomsva sem bóc sv røðir vmtil þess at þeir mege riða þeim hvert sem þeir uiliasva sem hestomiamgrim kycquende sem mer ero þav sogð oc eítr fvlloc engi natura tilat maðr megi i nond veraen siðr til þıononar eða til tamningarfaðerBęði ero slikir luter oc marger aðrir þeir þar i mellterer vndar-liger þicciaoc lata marger tortrygliga iviroc synez mer fir þui engi navzyn at iamna þeim lutom samaner þar ero i ritaðiroc þeim er her ero með oser iamvndalegir mono þiccia þarsem oss þiccia þessir herer nu røddir þu umþuiat þat mǽtte ueraat temia mette dyren eða onor kycquendeþo at þau vere grimm eða torvellig vm at velaen þat man þiccia meira vndrer sva er ifra sagt at vm þa menn er þat cvnoat temia trǽ eða fialer til þessat sa maðrer hann er eigi fimare a fǿte en menn aðrermeðan hann hever ecki anat a fotom en sqva sina eða elligar bera fǿtr sinaen iamscíottsem hann bindr fialar vndir føtr seranat tveggia siav alna langar eða áttaþa sigrar hann fvgla at flavg eða miohvnda at rasþa sem mest mego lavpaeða reín er leypr halbo meira en hjǫrtrþuiat sa er mikill fiǫlde mannaer sva cann vel a sciðumat hann stingr i eine rend sini reina með spiote sinu ok þaðan af fleireNu mon þesse lvtr þiccia tortryglir oc olic-lir oc vndarlegr a ǫllum þeim londumer eigi vitu menn m hverri vel eða list slict ma veraat fiolen ma tǫmð vera til sva mikils fliotleiks ata fiǫllum uppe þa ma ecki vǽtta forðask rás þess manz oc sciotleicer fialar hever a fotvm serþat sem iǫrðuni fylgiren þegar hann lętr fialarnar af fótum rþa er hann ecki fimare en aðrir menEn í oðrvm stoðum þar sem men ero ecki slicu vanirþa mon varla finnaz sva fimr maðrat eigi þicki af honom taca allan fimleicaþegar er slic sva trio ero bvnden við fǿtr honomsem nu havomver um rǿttNu uitom ver þes-sa lute til uissoc eigom cost þegar um vetrom er snear erat sjá gnoꞇꞇ þeira mannaer þessar velar oc lister kvnomNv gatu ver oc scommv þeira lvtaer allmikit vndr man þykkja í flestom londvm ǫðrvmþuiat þat er mest igegn naturv þeireer flest oll lǫnd hava vm døgra scipteþuiat her scinn sól jafnbjart oc iamfagrt með iomnum yl iamvel vm nǽtr sem um daga miken lvta sumarsÞat man oc vndarligt þykkja her i lande a mǿre vm myre þaer biǫrkvdals myrr er callaðat hvatke tré er þar er i caſtaðoc liggr þat þar þria vetrþa verðr þat at steineoc hamnar tre-it naturo sinneþuiat þo at þat se i eld castaðþa gloar þat síðan sem steinen aðr bran þat sem tréoc havom ver marga þa steina sena oc i hondum hafðaer halft hevir verit treþat sem upp hevir staðet or myreneen hitt stein er niðr hevir staðet i myrenaNu ma þat undarlect callaþvíat myrr er i þeire mǫrkosem allzkyns er øren viðar-vǫxtroc sacar þat eckimeðan þat er grǿnt oc i vęxteen þegar er þat er hǫggvitoc þat tecr at reyrnaoc er þat þa cas-tað i myrenaþa snysc þat til steins natvrvSonr segirÞessir lvter ero mer allir cvnirþuiat þeir ero her i landeoc heve ec alla senaen hinir luter ero mer allir ukunnirer ðe ero a islande eða grønalande eða a irlandeþuiat þar hevi ec spurdaga til hafteða i hovom þeim er þar ero umhverfisFaðꝛ mælerÞoat við scildim fleira vm þessor lǫnd rǿ-ðaþa ero þav með ymsom hattvmoc ero þau eigi ǫll eptir einum hǽtteþuiat þav vndr er anat tveggia ero a islande eða grønalandeþa ero bæði með ofgange frotz oc ioclaa elligar af ofgange ellz oc brunaeða með storum fiscom oc mǫrgm ǫdrum sæscrimslumoc er hvarvetna þat land s ilt ok snarptat þat er nalega ubyggvande firir þa sochava kelldurnar vndarliga naturoOnvr sv kellda er þar er i þui fiallehevir þa naturvef þv tekr anattveg-gia hvitan savðeða navteða rosseða maðr sáer hár hefir hvíttoc þver þu einhvern þessarra luta i vat-ninoþa verðr þegar colsvartrEn þat er natura annarrar keldu þeirarer þar eref maðr þvér ser íhvat lit sem aðr hafðe hannhvart sem hann var ravðr eða hvitr eða svartrþa verðr hann siðan snehvitr af hǽromsva sem hann se elli-gamall maðrþat vatn er þar en i þui landeer þeir kalla á na tvngv loychaen i þvi vatne er holme ein litellsva sem flora holme seþuiat hann flvtr vmhverfis vatnit innanok cǿmr hann her oc hvar at landestvndum sva nǽr at maðr ma stiga a holmannoc verðr þat optazt a drottensdagumen su er natura at holma þessumef sa maðr stígr i þan holmaer sivkr erhvatke sott sem hann heviroc neyter hann þeirra grasaer þar vaxaþa verðr hann þegar heillþat fylger oc þeire naturvat alldre kømz fleire sen i en einþo at marger viliþvíat hólmi flýtr þegar fra landeer ein maðr er íSia natvra er oc með þessom holmaat hann flytr siav vetr staðfast i þessu vatnien þegar er siav vetr ero liðnirþa flytr hann til landz í ein-hveriom staðoc grǿr þar við anat landsva sem hann hefði jafnan þar við veretEn meðan sa time erþa heyrez mǫnvm sem dynr come lícr reiði þrvmuen eptir liðna þrumuþá sjá menn slican holma i vatneno sem aðrmeð sama vexte oc með samre naturvoc fer sva hveria siav vetr eptir aðraat ǽ sem anarr grǿr við meginlandþa cǿmr anarr holme íoc veit þo enge hvaðan kǿmrÞa er þar enn ey ein lítil i þvi landeer þeir calla a sina tungv inhisglverþar er miǫc mikil mana bygð í þeire eyen þar er ein kirkja íþvíat sva nǫccuro mikit folk er i þeire eysem vera man eín kir-kio sǫcnEn þo at men andez þarþa ero þeir eigi i iorð grafnirheldr ero þeir reistir vm hvergis kirkivna við kerkivgarðenoc standa upp sem kycqvir menn með þornaðum ǫllum limum ok úskǫddv hare oc nogglvmoc fvna alldregeoc aldrige setiaz þar fuglar áoc ma þar hverr ꝼram a leið kenasa er eptir lifirsinn fǫðureða faður foðvreða allar sinar kynquislir þǽr sem hann er fra comenþa er þar en eít mikit vatnþat er heitir Logren þar liggr einn litel ey i þui vatneoc ero reinlivis-men þar iþeir er calla ma hvart er uill mvnca eða eremitaen þo ero þeir með sva miclom fiǫldaat þar er fvll eyen afen stvndum ero þeir fǿreEn þat er sagt í fra ey þeirriat hon er heilsom oc ecki sottvloc seina elldaz men þar en i oðrum stǫðum i landenoEn þegar er men elldaz sva miǫk eða sýkjazat þeir sia enda dag sin ǽtlaðan af gvðeþa verðr þa or at flytia i einhver stað til landzþar sem hann scal andaskþvíat engi ma liflaten verða i eyne af sóttumen svkiaz ma maðr oc gremiaz i ey þessarreen eigi ma ond hans sciliaz v líkamafyrr en hann er or flivtr eyneÞa er oc þar en eítt mikit vatn

ok hreinni fǿzlu ok góðum drykkGet þér vel at borði þínuef þú átt þess kostiEn eptir mat þá gǫrðu annattveggjaat þú sofna litla hríð eða elligar gakk nǫkkura hríð ok skemt þér ok sésk umhvat er aðrir góðir kaupmenn hafask ateða nǫkkurr nýr varningr kominn til bǿjarer þér nauðsynligr at kaupaEn er þú kemr aptr til herbergis þíns þá rannsakaðu varning þinnat hann verði eigi síðan fyrir spellumer hann kemr þér i hendrEn ef spell eru áok skalt þú þann varning seljaþá leynðu eigi þann er kaupirsýn honum þau spell sem á eruok semit síðan kaup ykkart sem þit megutþá heitir þú eigi svikariMet ok varning þinn allan í gott verðok þó því nǽr sem þú sér at taka munen eigi or hófiþá heitir eigi þú þú eigi mangariEn þat skalt þú víst hugleiðaat á hverri stundu er þú mátt þik til tǿmaat minnask á nám þitt ok allra mest um lǫgskrárþvíat þat er raunarat allra manna vit er minna en þeirraer af bókum taka mannvitþvíat þeir hafa flest vitni til síns fróðleikser bezt eru lærðirGǫr þú þér allar lǫgskrár kunnaren meðan er þú vilt kaupmaðr veraþá þarftu engan rétt þér meir annan kunnan gera en BjarkeyjarréttEn ef þér eru lǫg kunnþá verðr þú eigi beittr úlǫgumef þú átt -lum at skipta við jafnmaka þínaok kantu at lǫgum svara ǫllum málumEn þóat ek rǿða flest um lǫgmálþá verðr engi maðr alvitrnema hann kunni góða skilning ok hátt á ǫllum siðumþar sem maðr verðr staddrok ef þú vilt verða full-kominn í froðleikþá nemdu allar mállýzkuren allra helzt latínu ok vǫlskuþvíat þǽr tungu ganga viðasten þó týndu eigi at helðr þínu máli eða tunguSonrmǽlirGþakki yðrherra minnat þér sýnið oss svá ástsamliga frǽndsemiat þér sýnið mér alla þá hlutier mér vǽri nauðsynligiref ek bǽra giptu til at nemaeða muna eptiref numit yrðiEn ef yðr sýnask nǫkkurir hlutir enn nauðsynligir þessarri rǿðuþá vil ek gjarna með athygli til hlýðaFaðirsvararEru enn þeir hlutirer varla missa í þessarri rǿðuok þó vel lúka með skjótri rǿðuef svá sýniskVendu þik jafnan sem vakrastan máttuok þó sváat eigi spilli heilsu þinniVendu þik sjaldan hryggvanþvíat hrygt hugskot er jafnan sjúktheldr verðu jafnan blíðr ok léttlátrjafnhugaðr ok eigi mislyndrVerðu lastvarr sjálfrok kenn hverjum manni gotter þat vill af þér nemaok þýðsk jafnan ena beztu mennGǽt þú vandliga tungu þinnarþvíat þat er virktaráðfyrir því at tunga þín sǿma þikok tunga þín dǿma þíkok þó at þú verðir reiðrþá mǽl þú fátt ok eigi brǽðimǽliþvíat eitt orð þat mǽla í brǽðief maðr gǽtir eigier síðan vildi hann með gulli keypt hafaat úmǽlt vǽriEnda veit ek enga þá hefndþó gǫri margirer maðr fremi minnr sjálfan sik áen hann deili illum orðum við annanþóat hann eigi úsǽtt at skipta við hannÞat skalt þú ok víst vitaat engi er einn ǿðri kraptr eða sterkrien maðr fái vel hept tungu sína frá munneiðum eða illyrðumeða sǫgvísi ok ǫllu tungu-skǿðiEn ef þér verðr barna auðitþá láttu ekki þitt barn iðrottalaust verða upp alitfyrir því at þá er vánat maðr fái haldit sik helzt sjálfr til mannvits eða iðrottaef hann tekr sjálfrǽðief hann verðr ávita í ǿskumeðan hann er undir ráðninguEnn eru þeir hlutirer þú skalt svá flýja ok varask sem fjándann sjálfanþvíat er drykkja ok taflok portkonurok þrǽtur ok kast ok viðlǫgurþvíat af þessum grundvǫllum timbrask enar mestu hǫfuðúgǽfurok fáir einir munu lengi lastalausir eða glǿpaef eigi varask þes-sa hlutiNemdu vandliga birting lopts ok gang himintungladégra far ok eykta skipan ok kunn vel at skilia ok marka hver-su þverr eða vex úkyrrleikr sjóaþvíat þat er fróðleikr ok þó nauðsynligt at kunna þeir er farmenn skulu veraGerðu þik tǫl-vísan vel þat þurfu kaupmenn mjǫkEn ef þú verðr þar staddrsem umboðsmaðr er konungs eða annars hǫfðingja þesssem þar hefir landstjórnsem þá verðr þú staddrþá gǫr þá þér at vinumok ef þeir fremja nǫkkur nauðsynlig útboð af hendi landshǫfðingjaþau er til seglbóta fallinef þarf til at takanálar margar ok ǿrna þrǽðr eða sviptingarþóat slíkt smáligt at getaþó er þat opt at til slíks þarf at takaSaum þarftu ok mikinn á skip at hafa jafnan með þér svá stóran sem því skipi hefirer þá hefir þúhvártveggja reksaum ok hnoðsaumSókner góðar ok smíðarǫxarskolpa ok nafra ok ǫll ǫnnur þau tól er til skipsmíðar þarf at hafaÞessa hluti alla er hefi ek nefndaþá skalt þú jafnan minnask at hafa á skip með þéref þú ferr kaupfarar ok áttu sjálfr skipitEn ef þú kemr til kaupstaðarok skalt þú þar dveljaskþá tak þér þar herbergisem þú spyrr spakastan húsbúanda í bǿ ok vinsǽlastan bǽði við bjǿarmenn ok konungsmennHaf þik vel jaf-nan at mat ok at klǽðumef þú átt þess kostihaf ok aldrigi úspaka menn eða svarfsama í mǫtuneyti með þér eða í sveitVerðu sjálfr sem spakastrok þó svá at eigi þolir þú skemdir eða stóra brigzlastaði fyrir ofbleyði sakarEn þóat nauðsyn-ligar sakar þrǫngvi þik til úspektarþá gersk þú eigi bráðr í hefndum fyrr en þú serat vel verði framgengt ok þar komi niðr sem makligt eren eigi skalt þú hlauprífr geraskef þú sér at eigi framkvǽmt verða ok leita þú þinnar sǿmdar þóat síðar verðinema hinn bjóði svá at þú sér vel sǿmdrEn ef þitt tekr mikinn vǫxtþá skiptu því til félags í aðra staðiþangat sem þú ferr eigi sjálfrok ver þú vandr at félagsmǫnnumJafnan skalt þú almáttkan guð ok ena helgu mey Maríu láta eiga nǫkkut í félagi með þér ok þann helgan mann er þú hefir optast á kallat þér til árnaðarorðsok gǽt þess fjár vand-ligaer helgir menn eigu með þérok fǿr þat jafnan tryggliga til þeirra staðaer þat var til gefit fyrir ǫndverðuEn ef þú átt allmi-kit í kaupferðumþá skiptu því í þrjá hlutilegg einn hlut í félag við þeim mǫnnumer jafnan sitja í kaupstǫðum ok þar trygg-vir ok kunni vel við kaupEn tveim hlutum skiptu í ýmisligar kaupferðirþá er sízt vánat alt verði senn fyrir tjónumer í mǫrgum stǫðum er þitt sennok er þá ván helztat í nǫkkurum stǫðum haldiskþóat fjárháskar kunni iðuliga at beraskEn ef þú sér at alhugat tekr þitt at vaxa stórum í kaupfǫrumþá tak þú af tvá hluti ok legg í góðar jarðirþvíat eyrir þykkir optast víss verahvárt sem heldr erat honum er sjǫlfum auðit at meta eða frǽndum hansEn þá máttu gera hvárt er þér sýnisk við enn þriðja hlutat hafa í kaupferðum lengreða viltu alt í jarðir leggjaEn þó at þú vilir þitt lengi hafa í kaupfǫ-rumþá hættu sjálfr at leggjask í hǫf eða í kaupfarar landa á meðalþegar er þitt er fullvaxtaok þú hefir rannsakat siðu manna sem þér sýniskok mun vandliga alla þá er þú sérhvárt sem eru góðir eða illirMun illa siðu til viðsýndaren alla goða siðu til nytja sjǫlfum þér ok ǫllum þeimer af þér vilja nemaSonrÞat er víst nauðsynligt hverjum þeimer forvitnask vill slíka hlutisem hafi þér um rǿtt at skilja vel hvat mest verðr munaok nema nemaok muna vandliga síðan eptirþat sem hann heyrirEn með því at þér gátuð litlu fyrr í yðarri rǿðu þeirra hluta sumraer ek skil eigi með hverjum hǽtti fram faraok hefi ek þó leitt at huga með mérþat er um birting lopts ok úkyrrleik sjóarmeð því at þér báðuð at nema þá hlutiok kǫlluðut fróðleik íef numit yrðienda skil ek eigi aðr en ek heyri gǫrr skilat fyrir mérenda veit ek engan þann vísan meistaraer jafngóðan vilj mun hafa til at læra mik um þá hluti sem sjálfa yðrfyrir því vil ek með leyfi biðja yðr at þér lengit með því þessa rǿðuat ek yrða nǫkkut fróðari um þá hlutihversu þverr eða vex birting lopts eða gangr himintungladǿgrafar eða eyktaskipanok allra helzt um úkyrrleik sævarhvat er veldr hans mislyndiat hann sýnisk stundum í svá mikilli blíðuat manninn girnir til við hann at leika misserum heilumen því nǽst sýnir hann svá mikla reiði ok illskuat hann þrǽtir til fjár ok til lífs þeirraer við hann skiptahugða ek þatþóat sólin fyldi rásir sínar eptir fyrirsettri skipanat eken hvárgi þessier er nefndrþvíat þeir staðir eru oker úbyggvandi eru með ǫllu fyrir hita sakiren þó hefi ek þat sannspurtat þar verðr mikil nótt bǽði myrk ok vel lǫngþá er sól gengr sem hǽstok skalt þú á því marka at hon mun þar seinna fara ok svá niðr stígasem aðr er meira afl hennar ok meginer hon er nærrifyrir því at þar er mikil nótt um sumaritþá er hon gengr hæstok mikill dagr um vetrinnþá er hon gengr sem lægstvil ek sýna þér þat svá inniligaat þér skilisk til fullsÞat veiztuat hér er um vetrinn með oss lítill dagr ok lítill sólargangrsvá at sól hefir eigi meira gang en at hon veltisk um eina ǽttok þar at einu svásem allgott ef sólar meginen í mǫrgum stǫðum er þatat hana eigi sjá mi-kinn hlut vetrarinsallrahelzt á Hálogalandier vér hǫfum eigi at eins fréttir til haftheldr opt ok iðuliga sét með augum várum ok reyntÞvíat þat vitu vér til víss at ífrá því er inngengr Idus Novembris ok til þess er kemr Idus Janu-ariiþá verðr aldrigi svá ljóss dagr í Vágum norðr eða um Andarnes á Hálgalandiat eigi stjǫrnur sýnar á himni jafnvel um miðjan dag sem um miðjan nóttEn þóat síðan taki svá dagr at lýsaat eigi megi stjǫrnur sjáþá er þat þó í flestum stǫðum þeimsem rǿddu vér umat eigi sól sjá alt til decima Kalendas FebruariiAt því nǽst tekr dagr svá skjótt at togna ok sólargangr at vaxaat þann tíma er inngengr Idus Aprilis þá sezk eigi dagr fyrr en inngengr Decima Kalendas Octobrisok er ǫll stunder þar er á millum alt einn dagrsvá at aldrigi sezk dagr á allri þeirri stundumáttu þat til víss markaþóat sólin heitari suðr í lǫndinsem vit rǿddum fyrr umþá vex hon þar þó smǽrrum til uppstígningarer mikil er nótt ok lǫng ok myrk á miðjum sumrumok er aldrigi tími á ǫllum tolfmá-nuðumer eigi sezk dagrEn hér á Halogalandisem rǿddu vér umþá er engi dagr um vetrumok sér stjǫrnur um miðja dagaþá er dagr skyldi ljósastr veraen síðan er dagr tekr at vaxaþá vex hann svá skjóttat snemma um várit tekr dagr ljóss at vera um allar nǽtrok heldr til þess er mikit er af haustier þat mark eitt eptirat þér mun enn glǫggvast verðaþvíat þú veizt þat í þessum sǫmum stǫðum á Hálogalandier hǫfum vit um rǿttí þann tíma er inngengr De-cima Kalendas Juniiþá tekr sól at skína jafnbjart um nǽtr sem um dagaok sezk aldrigi hvártki nótt dagok skínn jafnan með sama hǽtti bǽði at bjartleik ok at ǫllu ǫðruþegar er eigi grandar ský skini hennaralt til Kalendas Augustiveiztu þatat sól er mundanga heit á Hálogalandiok er þó litla hríð þat á sumrinuer hon hefir ýrinn ylen þó er hon svá nǫkkuru lengi með skínanda hvelisem hǫfum vér sagtok svá nǫkkuru ok heldr hon ljósum degisem hefi ek sagten þat er hvergi suðr á lǫndþóat hon þar heitaribera þessir hlutir vitniat sól er hérrǿður at flytjaer ec skal síðan vera kallaðr lygimaðr afþóat ek vita til víss at satt sumt þat er ek hefi augum séten þat er sumter hvern dag er kostr at spyrja af þeimer augum hafa sét ok rannsakatok vitu til víss at satt erok vitu vér þá úlygna veraEn ek mǽli fyrir þá sǫk þessi andyrðiat ein lítil bóker skǫmmu hefir komit hingat í land várter kallat er at gǫr var á In-díalandi ok rǿðir um Indíalands undrok er svá mǽlt í bókinniat hon hafi send verit Emanueli Girkja keisaraer þat orð flestra mannaer bókina heyraat þat megi eigi veraok þat ekki nema lygier þar segir í þeirri bóken ef gǫrla skal rannsaka í várum lǫndumþá eru ekki hér þeir fǽrri hlutir heldr en hizig eru ritaðirer undarligir munu þykkja eða enn undarligri í várum lǫndum þeimsem ekki eru slíkir hlutir sénir eða dǿmi tilkǫllu vér fyrir því þá hluti lygiliga veraat þeir eru ekki hér sénirok eigi fyrr heyrðir heldr en hér í þessi bóksem rǿddu vit umhefir en litla bók verit þó víða borinvið þat at hon hafi jafnan verit tortrygð ok lygi vǽnd þykki mér þó engi sǿmd þeim í hafa veritþóat víða hafi borin veritmeð því at ǽ hefir logit verit kallat þater í er ritatþóat víða hafi síðan borin verit til eyrna gamans ok fyrir skemtanar sakirSonr spyrrEigi er mér kunnigt hversu viðfleyg er vár rǿða vill gerask um vára daga eða eptiren þó vil ek enn með tilmǽli eptir leita þeirri skemtanat vér talim lengra um þá hlutier vér ǽtlum at undarligir muni þykkja í ǫðrum lǫndumok vér vitum hér til sanns at úlognir eruOk ekki tǫku vér mikit af at tortryggva þá bóker kallat er at gǫr var á Indíalandiþóat mart undarligt í sagtþvíat margir hlutir eru þeir hér með osser þar munu undarligir þykkja veraer oss þykki hér ekki un-darligtef vár rǿða mǽtti svá langt fljúgaat hon kǿmi þangatsem þess er engi vánEn ef ek skylda yfir einum hverjum hlut undarliga láta þeimsem þar í mǽltþá sýnisk mér þat eigi sízt undrat smáir menn megi temja þá ena stóru flugdrekaer þar eru í fjǫllum eða í eyðimǫrkumsvá sem bók rǿðir umtil þess at þeir megi ríða þeim hvert sem þeir viljasvá sem hestumjafngrimm kykvendi sem mér eru þau sǫgð ok eitrfullok engi náttúra tilat maðr megi í nánd veraenn síðr til þjónunar eða til tamningarFaðirBǽði eru slíkir hlutir ok margir aðrir þeir þar í mǽltirer undar-ligir þykkjaok láta margir tortryggliga yfirok sýnisk mér fyrir því engi nauðsyn at jafna þeim hlutum samaner þar eru í ritaðirok þeim er hér eru með osser jafnundarligir munu þykkja þarsem oss þykkja þessir hérer rǿddir þú umþvíat þat mǽtti veraat temja mǽtti dýrin eða ǫnnur kykvendiþóat þau vǽri grimm eða torveldlig um at vélaEn þat mun þykkja meira undrer svá er ífrá sagt at um þá menn er þat kunnuat temja tré eða fjalir til þessat maðrer hann er eigi fimari á fǿti en menn aðrirmeðan hann hefir ekki annat á fótum en skúa sína eða elligar bera fǿtr sínaen jafnskjóttsem hann bindr fjalar undir fǿtr sérannattveggja sjau álna langar eða áttaþá sigrar hann fugla at flaug eða mjóhunda at rásþá sem mest megu hlaupaeða hrein er hleypr hálfu meira en hjǫrtrþvíat er mikill fjǫldi mannaer svá kann vel á skíðumat hann stingr í einni rend sinni hreina með spjóti sínu ok þaðan af fleirimun þessi hlutr þykkja tortryggligr ok úlík-ligr ok undarligr á ǫllum þeim lǫndumer eigi vitu menn m hverri vél eða list slíkt veraat fjǫlin tǫmd vera til svá mikils fjótleiks atá fjǫllum uppi þá ekki vǽtta forðask rás þess manns ok skjótleiker fjalar hefir á fótum sérþat sem jǫrðunni fylgiren þegar hann lǽtr fjalarnar af fótum rþá er hann ekki fimari en aðrir mennEn í ǫðrum stǫðum þar sem menn eru ekki slíku vánirþá mun varla finnask svá fimr maðrat eigi þykki af honum taka allan fimleikaþegar er slík svá trjó eru bundin við fǿtr honumsem hǫfumvér um rǿttvitum vér þes-sa hluti til víssok eigum kost þegar um vetrum er snjór erat sjá gnótt þeirra mannaer þessar vélar ok listir kunnugátu vér ok skǫmmu þeirra hlutaer allmikit undr mun þykkja í flestum lǫndum ǫðrumþvíat þat er mest ígegn náttúru þeirrier flest ǫll lǫnd hafa um dǿgraskiptiþvíat hér skínn sól jafnbjart ok jafnfagrt með jǫfnum yl jafnvel um nǽtr sem um daga mikinn hluta sumarsÞat mun ok undarligt þykkja hér í landi á Mǿri um mýri þáer Bjǫrkudals mýrr er kǫlluðat hvatki tré er þar er í kastatok liggr þat þar þrjá vetrþá verðr þat at steiniok hafnar tré-it náttúru sinniþvíat þóat þat í eld kastatþá glóar þat síðan sem steinnen áðr brann þat sem tréok hǫfum vér marga þá steina séna ok í hǫndum hafðaer hálft hefir verit tréþat sem upp hefir staðit or mýrinnien hitt steinn er niðr hefir staðit í mýrinaþat undarligt kallaþvíat mýrr er í þeirri mǫrkusem allskyns er ǿrinn viðar-vǫxtrok sakar þat ekkimeðan þat er grǿnt ok í vextien þegar er þat er hǫggvitok þat tekr at hrǫrnaok er þat þá kas-tat í mýrinaþá snýsk þat til steins náttúruSonr segirÞessir hlutir eru mér allir kunnirþvíat þeir eru hér í landiok hefi ek alla sénaen hinir hlutir eru mér allir úkunnirer ði eru á Íslandi eða Grǿnalandi eða á Írlandiþvíat þar hefi ek spurdaga til hafteða í hǫfum þeim er þar eru umhverfisFaðir mǽlirÞóat vit skyldim fleira um þessur lǫnd rǿ-ðaþá eru þau með ýmsum háttumok eru þau eigi ǫll eptir einum hǽttiþvíat þau undr er annattveggja eru á Íslandi eða Grǿnalandiþá eru bǽði með ofgangi frosts ok jǫklaa elligar af ofgangi elds ok brunaeða með stórum fiskum ok mǫrgum ǫdrum sǽskrimslumok er hvarvetna þat land s ilt ok snarptat þat er náliga úbyggjandi fyrir þá sǫkhafa keldurnar undarliga náttúruǪnnur kelda er þar er í því fjallihefir þá náttúruef þú tekr annattveg-gja hvitan sauðeða nauteða hrosseða maðr sáer hár hefir hvíttok þvǽr þú einnhvern þessarra hluta í vat-ninuþá verðr þegar kolsvartrEn þat er náttúra annarrar keldu þeirrarer þar eref maðr þvǽr sér íhvat lit sem áðr hafði hannhvárt sem hann var rauðr eða hvítr eða svartrþá verðr hann síðan snǽhvítr af hǽrumsvá sem hann elli-gamall maðrÞat vatn er þar enn í því landier þeir kalla á na tungu Loychaen í því vatni er hólmi einn lítillsvá sem flotahólmi þvíat hann flýtr umhverfis vatnit innanok kemr hann hér ok hvar at landistundum svá nǽr at maðr stíga á hólmannok verðr þat optast á dróttinsdǫgumEn sú er náttúra at hólma þessumef maðr stígr í þann hólmaer sjúkr erhvatki sótt sem hann hefirok neytir hann þeirra grasaer þar vaxaþá verðr hann þegar heillþat fylgir ok þeirri náttúruat aldri kemsk fleiri senn í en einnþóat margir viliþvíat hólmi flýtr þegar frá landier einn maðr er íSjá náttúra er ok með þessum hólmaat hann flýtr sjau vetr staðfast í þessu vatnien þegar er sjau vetr eru liðnirþá flýtr hann til lands í ein-hverjum staðok grǿr þar við annat landsvá sem hann hefði jafnan þar við veritEn meðan tími erþá heyrisk mǫnnum sem dynr komi líkr reiðiþrumuen eptir liðna þrumuþá sjá menn slíkan hólma í vatninu sem áðrmeð sama vexti ok með samri náttúruok ferr svá hverja sjau vetr eptir aðraat ǽ sem annarr grǿr við meginlandþá kemr annarr hólmi íok veit þó engi hvaðan kemrÞá er þar enn ey ein lítil í því landier þeir kalla á sína tungu InhisgluerÞar er mjǫk mikil manna bygð í þeirri eyen þar er ein kirkja íþvíat svá nǫkkuru mikit fólk er í þeirri eysem vera mun ein kir-kjusóknEn þóat menn andisk þarþá eru þeir eigi í jǫrð grafnirheldr eru þeir reistir umhverfis kirkjuna við kikjugarðinnok standa upp sem kykvir menn með þornuðum ǫllum limum ok úskǫddu hári ok nǫglumok fúna aldrigiok aldrigi setjask þar fuglar áok þar hverr fram á leið kennaer eptir lifirsinn fǫðureða fǫðurfǫðureða allar sínar kynkvíslir þǽr sem hann er frá kominnÞá er þar enn eitt mikit vatnþat er heitir Lough Reeen þar liggr ein lítil ey í því vatniok eru hreinlífis-menn þar íþeir er kalla hvárt er vill munka eða eremitaen þó eru þeir með svá miklum fjǫldaat þar er full eyin afen stundum eru þeir fǽrriEn þat er sagt ífra ey þeirriat hon er heilsǫm ok ekki sóttulok seinna eldask menn þar en í ǫðrum stǫðum í landinuEn þegar er menn eldask svá mjǫk eða sýkjaskat þeir sjá endadag sinn ǽtlaðan af guðiþá verðr þá or at flytja í einnhvern stað til landsþar sem hann skal andaskþvíat engi líflátinn verða í eynni af sóttumen sýkjask maðr ok gremjask í ey þessarrien eigi ǫnd hans skiljask v líkamafyrr en hann er or fluttr eynniÞá er ok þar enn eitt mikit vatn

Close

Log in

This service is only available to members of the relevant projects, and to purchasers of the skaldic volumes published by Brepols.
This service uses cookies. By logging in you agree to the use of cookies on your browser.

Close