Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Vr 2 (Vr2) - Rör

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Värmland
Location: Rör, Väse sn, Väse hd;
Swedish map: X:1387224 Y:6590375
Google maps: 59.4188,13.8188
RAÄ: Väse 264:1

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Vr 2 
place: Rör 
parish: Väse sn 
district: Väse hd 
placement:  
coordinates: 6590375:1387224 
original place?:  
new coords: 6590422.1386793 
RAÄ number: 264 (fyndplats) [objektid=10220002640001], 21 (nuv. plats) [objektid=10220000210001] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group: RAK 
inscriber:  
material/object: runsten, röd gnejsgranit 
other: Troligen har en parsten funnits med inskriftens början. 
reference:  
image link:  
rune text: uibiurn * bruþur * sin 
old west norse: Vébjǫrn, bróður sinn. 
original language: Vibiorn, broður sinn. 
english: Vébjǫrn, his brother.  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: broðir - sinn

images

© 2008-