menota

Menota data services

Menu Search

NRA 51: 1r1-1v11 — Fagrskinna

þar como a mot hanum riddarar alvapnaðer oc marger ſꝩæınar. Ðeſſa ʀıdd̅. aꝼðe ꝩılıamɼ k̅ɼ ſen̅ꞇ æꝼꞇıɼ anu̅ aꞇ laꞇa dɼepa ̅. aɼlen̅ líop aꝼ eſteno̅ þuı aꞇ ̅ aꝼðe engan hæɼbunað. ̅ bɼa ſꝩæɼðı oc ꝩaɼðe ſıc u ɼıð. n ꝼıɼıɼ þuı aꞇ maɼgeɼ ꝩelꞇo u ꝩaɼð aɼlen̅ andꞇækın̅. oc bıoſk ʀıdd̅. eın̅ ꞇıl aꞇ oꝩa ̅. n þa ıaɼlen̅ ꝩıſſı ꝩæɼɼ ̅ ſkꝩlldı oꝩa þa ꝼıɼıɼ gaꝼ ̅ þeı̅ ʀıdd̅. ꝩan̅lega. oc ſꝩa k̅eno̅. oc allu̅ oðru̅ þæí æꝼꞇıɼ anu̅ aꝼðu ꝼaɼeꞇ. oc ꞇıl ıaɼꞇegna gaꝼ ̅ ʀıdd̅. ſılkı kꝩɼꞇıl ſın̅. þeı̅ hoꝩa ſkꝩlldı ̅. Ðneſt lagðe ̅ ſık ꞇıl ıaɼðaɼ ı cɼoſſ oc ɼeꞇꞇe baðaɼ endɼ ı ꝼra ſeɼ. oc ꝩaɼ ̅ þa alſ hoꝩın̅. oc aꝼ ̅s bloðe ꝼengo maɼgeɼ boꞇ. oc ꝩalþıoꝼr ſan̅ æılagɼ maðɼ Fɼa þeſſom ꞇıðendu̅ ſægıɼ ınnılega þoꝛkæll ſunɼ þoꝛaðaɼ ſkalla. ̅ ꝩaɼ ırðmaðɼ ꝩalþíoꝼſ ıaɼlſ. oc oꝛꞇe ̅ cꝩæðe eꝼꞇıɼ ꝼall ıaɼlſenſ oc þ̅a þaɼ ı. ıſt æꝼıɼ ꝩalþıoꝼ ɼauſtan ılıamɼ. ſa ɼauð malma ın̅ aꝼ ſkaɼ ſuna̅n ellꞇ ı ꞇɼꝩgð u ꝩellꞇan ̅ ꝩılldı þııa. oc ſꝩa geɼðe ̅. emndı ſumaɼ ı ꝩık auſtɼ. ſumaɼ a orðulande ſumaɼ ı þrondeímı. ſꝩa aꞇ ı ꝩeɼıu̅ kaupſtað k̅ɼ ꝩaɼ. þa aꞇꞇe Skulı nalega ı-naɼ bæzꞇu ıaɼðeɼ oc gnogaɼ landſkẏlldıɼ ꞇıl allzs ſtaɼꝼſ oc koſtnaðaɼ ı kaupſtaðu Boꝛn þeıɼɼa Skula k̅s ꝼoſtɼa oc Guðɼunaɼ ꝩaɼo þau ſulꝼr a ɼeíní oc ʀagnılldɼ eɼ aꞇꞇe kẏrpınga oɼmɼ. Doꞇꞇeɼ kẏrpínga oꝛmſ ꝩaɼ ſa moðeɼ bıaɼnaɼ bokſ. Boꝛn þeıɼɼa ſulꝼs oc þoꝛo ſkoꝼꞇa doꞇꞇoꝛ ꝩaɼo þau Guðoꝛmɼ a ɼeíní oc ſıgɼıð aꞇꞇe allkæll ukɼ Ðeıɼɼa ſunr ꝩaɼ on ꝼaðeɼ þeıɼɼa allkællſ oc ʀagnꝩallz oc Gɼegoris Guðoꝛmɼ a ɼeíní ꝼecc ꝼẏɼſt ælldɼıðaɼ ſẏſtuɼ allkælſ ukſ. Ðeıɼɼa dꝍ́ꞇɼ ꝩaɼ Rangɼıð oc ngıɼıðar oc guðɼun. Rangɼıðaɼ ꝼecc bıaɼne bẏrðaɼ ſꝩæın̅. Ðeíɼɼa dꝍꞇɼ ꝩaɼo þæɼ ælldɼıð oc ngıbıoꝛg. Doꞇꞇeɼ. agn᷒. k̅s oc elldɼıðaɼ ꝩaɼ kɼı-ſtín aꞇꞇe Reıðaɼ ſendımaðɼ. oꝛeɼ ſkínꝼælldɼ aꝼðe aꞇꞇa elldɼıðı. Ðeíɼɼa

þar como a mot hanum riddarar alvapnaðer oc marger svæinarÐessa riddarahafðe viliamr konongr sennt æftir hanum at lata drepa hannJarlenn líop af hestenomþui at hann hafðe engan hærbunaðhann bra sværði oc varðe sic um riðEn firir þuiat marger velto umvarð jarlenn handtækinnoc biosk riddareeinn til at hoggva hannEn þa er iarlenn vissihværr hann skylldi hoggvaþa firir gaꝼ hann þeim riddaravannlegaoc sva konongenomoc allum oðrum þæímer æftir hanum haꝼðu faretoc til iartegna gaf hann riddarasilki kyrtil sinnþeim er hoggva skylldi hannÐui nest lagðe hann sik til iarðar i cross oc rette baðar hendr i fra seroc var hann þa hals hoggvinnoc af hans bloðe fengo marger menn botoc er valþiofr sann hæilagr maðr Fra þessom tiðendum sægir innilega þorkællsunr þoraðar skallahann var hirðmaðr valþíofs iarlsoc orte hann cvæðe eftir fall iarlsensoc er þetta þar iVist hæfir valþiof raustan viliamrsa er rauð malma hinn er haf ſkaɼ sunnan hellt i trygð um velltaner hann villdi þiggiaoc sva gerðe hannNemndi sumar i vik austrsumar a horðulandesumar i þrondheímisva at i hverium kaupstaðer konongr varþa atte Skuli nalega hi-narbæztu iarðer oc gnogar landskylldir til allz starfs oc kostnaðar i kaupstaðumBorn þeirra Skula konongs fostra oc Guðrunarvaro þau Asulfr a reíní oc ragnilldrer atte kyrpinga ormrDotter kyrpínga orms var Asamoðer biarnar boksBorn þeirra Asulfs oc þoro skofta dottor varo þau Guðormr a reíní oc sigriðer atte hallkæll hukrÐeirra sunr var Jonfaðer þeirra hallkælls oc ragnvallz oc GregorisGuðormr a reíní fecc fyrst ælldriðarsystur hallkæls huksÐeirra døtr varo Rangrið oc Jngiriðar oc guðrunRangriðar fecc biarne bẏrðar svæinnÐeírra døtr varo þær ælldrið oc JngibiorgDottermagnuskonongs oc elldriðar var kri-stíner atte Reiðar sendimaðrÞorer skínfælldr hafðe aꞇꞇa elldriðiÐeírra

Þár kómu á mót honum riddarar alvápnaðir ok margir sveinarÞessa riddarahafði Vilhjálmr konungr sent eptir honum at láta drepa hannJarlinn hljóp af hestinumþví at hann hafði engan herbúnaðHann brá sverði ok varði sik um hríðEn fyrir þvíat margir véltu umvarð jarlinn handtekinnok bjósk riddarieinn til at hǫggva hannEn þá er jarlinn vissihverr hann skyldi hǫggvaþá fyrirgaf hann þeim riddaravandligaok svá konunginumok ǫllum ǫðrum þeimer eptir honum hǫfðu faritok til jartegna gaf hann riddarasilkikyrtil sinnþeim er hǫggva skyldi hannÞví næst lagði hann sik til jarðar í kross ok rétti báðar hendr í frá sérok var hann þá halshǫggvinnok af hans blóði fengu margir menn bótok er Valþjófr sannheilagr maðrFrá þessum tíðendum segir inniliga Þorkellsonr Þórðar skallaHann var hirðmaðr Valþjófs jarlsok orti hann kvǽði eptir fall jarlsinsok er þetta þar íVíst hefir Valþjóf hraustan Viljálmrer rauð malma hinn er haf skar sunnan hélt í trygð um véltaner hann vildi þiggjaok svá gørði hannnefndi sumar í Vík austrsumar á Hǫrðalandisumar í Þróndheimisvá at í hverjum kaupstaðer konungr varþá átti Skúli náliga hi-narbeztu jarðir ok gnógar landskyldir til alls starfs ok kostnaðar í kaupstǫðumBǫrn þeira Skúla konungsfóstra ok Guðrúnarváru þau Ásúlfr á Reini ok Ragnhildrer átti Kyrpinga-OrmrDóttir Kyrpinga-Orms var Ásamóðir Bjarnar bokksBǫrn þeira Ásúlfs ok Þóru Skoptadóttur váru þau Guðþormr á Reini ok Sigríðrer átti Hallkell húkrÞeira sonr var Jóanfaðir þeira Hallkels ok Rǫgnvalds ok GregorisGuðþormr á Reini fekk fyrst Eldríðarsystur Hallkels húksÞeira dǿtr váru Rangriðr ok Ingiríðr ok GuðrúnRangríðar fekk Bjarni byrðarsveinnÞeira dǿtr váru þǽr Eldríðr ok IngibjǫrgDóttirMagnússkonungs ok Eldríðar var Kri-stíner átti Hreiðarr sendimaðrÞórir skinnfeldr hafði átta EldríðiÞeira

Close

Log in

This service is only available to members of the relevant projects, and to purchasers of the skaldic volumes published by Brepols.
This service uses cookies. By logging in you agree to the use of cookies on your browser.

Close