menota

Menota data services

Menu Search
40r WolfAug 9 10 4° (Wolf)  - 40v 41r 
ıɡıeɡnū eẏıarnͬ. kı ꝼoꝛ heı̄ t bva ſın̄a ſſ. hſ. h vͬ uell auðıɡꝛ mͬ attı moꝛɡ bv a ıotlꝺ̕ı
ſkılꝺvz þr . m; kıærleıkū mlu t uínattv ſín ímıllū. n e͛ havſtaðı ſıɡlꝺv þr noꝛðꝛ
noꝛeɡ. kōv ꝼram ı ꝼıoꝛðū. ͦ nu a ꝼunꝺ þorıſ h͛ſıſ tͦ h val v þm en rınbıoꝛn betz
bẏðꝛ h aɡlı þͬ v̄ vetṅ þ þektu . n e͛ þoꝛ͛ vıſſı boð rınb. þa kallaðı h þ bꝛaðraðıt
veıt ek æ hv͛ſv þ lıkͬ ırıkı kı. þt h m.ͣ ept͛ ꝺꝛap barðar at h vıllꝺı . ekkı h͛ ı lꝺ̕ı. raða
mt u ꝼaðır þ en̄ v kɡ. ſaɡðı rınb. Sa þoꝛ͛ þa at h mꝺı. þꜱu raða vílía. vͦ þr bꝛæðꝛ
þͬ v .xıȷ. man̄ v̄ vetṅ. Bræðꝛ tueır vͦ neꝼnꝺír. þvallꝺꝛ oꝼſı þꝼın̄r ſtranɡí. þr vͦ ꝼrǽnꝺꝛ
Bıarnͬ Bꝛẏníolꝼſ ſ. þr ꝼẏlꝺv þ. ı vıkínɡ vͦ ı ſtaꝼní. þr vͦ m mıklır kapſ ꝼull͛
n þa e͛ ɡıll tok ſkıp ſtíoꝛn. þa vͬ þꝼın̄r ſtaꝼn bvı hſ. þr vͦ þna vetr m; þm bꝛæðꝛū. þ
vͬ ū hauſtıt at þoꝛ͛ ꝼoꝛ a ꝼunꝺ kſ tͨ kr val v þm. þoꝛ͛ bað kɡ ɡeꝼa æ þıkkıaz v vıſt
þra bꝛæðꝛa þͬ m; hm. kr ſv̕. þ val. ſaɡðı h þ meɡa ual þıɡɡͣ aꝼ ꜱ͛. n ekkı mꝺı ꜱͣ v vıta
eꝼ an̄aʀ mͬ heꝼðı v aɡlı tek. n e͛ Gunhıllꝺꝛ heẏrðı þ e͛ þr toluðv. þa m. hͦ. þ ætla ek en̄
at nu ꝼarı ſem optͬr at þu ıʀ̕ kr mvn͛ þ all lítt e͛ ılla e͛ v þık ɡoꝛt. eðꝛ mvnt v æ tıl
þꜱ ꝺꝛaɡa ꝼram ſſ. ſkalla ɡmſ at þr mvní en̄ ꝺꝛepa nokkvʀn ꝼrænꝺa þín̄. n þott þ͛
þıkkı lıtılſ v͛t ꝺꝛáp barðar þa þıkkır oſſ ekkı ſvá. kr ſv̕. v͛ıt heꝼ͛ þ͛ þekkra v þoꝛí
n ſuo ſem nv e͛. n ekkı man ek nu aptr taka oꝛð mín. Foꝛ þoꝛ͛ heı̄ ſaɡðı þm
bꝛæðꝛū oꝛð kſ ɡunhıllꝺͬ. ꝼra þm bꝛæðꝛum aꝼ eıʀ̕ kı ɡvn̄h̕. kkı vͦ þr þokka ſælír
ẏuínꝺꝛ alꝼr hetu bꝛæðꝛ Gun̄hıllꝺͬ. þr uͦ m mıklír ſt͛k͛ hoꝼðu ẏꝼ͛ lat mıkít
aꝼ alꝺẏðu mͣ. þ e͛ nu ſaɡt at ū varıt at ſumrı ſkẏllꝺv v͛a blot mıkıl at
ɡaulū uͬ þͬ hoꝼ mık. ſottı þɡat ꝼıolmı mık. bæðı aꝼ ꝼıollū oꝛ ꝼíoꝛðū oꝛ ſoɡnı mͬt
an̄at ſtoꝛmı. ıʀ̕ kr ꝼoꝛ þɡat. þa m. Gvnh v þa bꝛæðꝛ ſína. þ vıl ek at þıt ha ɡ ıtͣ
t ı ꝼıolmı þꜱu at þıt ꝺꝛepͭ an̄anhuͬn þra ſſ. ſkallaɡmſ. betr at huͬtueɡɡı ſe. þr kvoðv
ͣ v͛a ſkẏllꝺv. þoꝛ͛ bıoz heíman. h m. v ʀ̕ıb. nv mun ek ꝼͣ t blotzínſ n . vıl
ek æ at ꝼarı. k kan̄ vıel ræðı Gvnh. en kaı . en ʀ kɡſ e͛ þꜱ æ hæɡt at ɡıæta
allz ſaman. n e mun æ letıaz lata nema þu ꜱ͛ ept͛. n þ. ſk ꝼara blota t heılla þm
bꝛæðꝛū. þa ſaɡðı ʀínb. aɡlı at þr mꝺı heıma v͛a baðır.  bað h raða. n þr þ.ͦ t
blotzínſ uͬ mık ꝼıolmı all mıklar ꝺꝛẏkkíur. þ. ɡekk m; þoꝛı hv͛t ſem h ꝼoꝛ.
ſkıllꝺız allꝺ v h nott ne ꝺaɡ. ẏvínꝺꝛ ſaɡðı Gunh. at h ꝼekk ekkı ꝼærı a þ. h ͦ bað
h ꝺꝛepa eın̄ hv͛n þra ꝼelaɡa. hellꝺꝛ en allt bærı vnꝺan. þ vͬ eıtt kvellꝺ e͛ kr vͬ ɡenɡın̄
t ſveꝼnſ þr þoꝛ͛ þ. en þr ſatv ept͛ þvallꝺꝛ ꝼın̄r. þa komv þr þͬ bꝛæðꝛ
eẏvınðꝛ alꝼr ſettuz hıa þm vͦ allkꜳt͛. þr ꝺꝛukkv ꝼẏrſt ſveıtͬ ꝺꝛẏkk. þa kom
þͬ at ꝺꝛekka ſkẏllꝺı t halꝼſ. þr ꝺꝛukkv ſaman. ẏvınꝺꝛ þvallꝺꝛ n þr lꝼr þꝼín̄r
n e͛ a leıð kuellꝺít. þa vͬ ꝺꝛukk v ſleıt þ næſt oꝛða hníínɡͬ þa ſtoꝛẏrðı. þa hlıop
ẏv̕. v bꝛa ſv͛ðı laɡðı a. þvallꝺı varð hſ banı. n m vͦ uapn lauſír ȷn̄ı er
þͬ vͬ hoꝼſ helɡí. ɡɡ̄v m þa ímíllı ſkıllꝺv þa. vͬð þͬ ekkı ꝼleıra t tıðenꝺa. ẏv̕.
haꝼðı veɡít ı vevm vͬ oꝛðın̄ vͬɡꝛ vͬð h þeɡͬ bꝛutt at ꝼͣ. kr bauð bætr ꝼ man̄ın̄
n þ. þꝼın̄r kvoðvz allꝺ tek haꝼa m bætr en̄ kuoðvz þr æ taka mꝺv. ſkılıaz at
Close

Log in

This service is only available to members of the relevant projects, and to purchasers of the skaldic volumes published by Brepols.
This service uses cookies. By logging in you agree to the use of cookies on your browser.

Close