menota

Menota data services

Menu Search
1v NRA 58 A  - 2r 2v 

On this page...

Images

en várge þeſſe er nv er nemꝺꝛ þꞇ̅ þ̅r ſtaðır ero oc er ubẏggvanꝺe ero með ◌◌◌◌ ◌◌◌◌ ◌◌◌ ◌◌ ◌◌ ◌◌◌◌ ◌◌ ◌◌◌ ◌◌◌◌◌◌◌◌◌
aꞇ þar verðꝛ mıkıl nóꞇꞇ beðe mẏrk vel lǫng þa er ſol gengr ſem æſt ſcallꞇ u a þvı marca aꞇ on mon þar ſeı̅a
ꝼara ſva nıðr ſtıga ſem aðꝛ er meıra aꝼl ̅ar megı er on er nærre ꝼırır þuı aꞇ þar er mıkıl noꞇꞇ v̅ ſvmareꞇ.
þa er on gengr eſt mıkıll ꝺagr u̅ veꞇre þa er on gengr ſem lægſt. u vıl ec ſẏna þer þ̅ ſva ıılıga aꞇ þer ſcılez
ꞇıl ꝼvllz. þ̅ veızꞇv aꞇ er er v̅ ueꞇre með oſſ lıꞇıll ꝺagr lıꞇıll ſolar gangr ſva aꞇ ſol evır eıg̅ meıra gang aꞇ on
vellꞇez v̅ eına ꞇꞇ  þar aꞇ eıno ſua ſem allꞇ goꞇꞇ eꝼ ſolar mege. en ı moꝛgo̅ ſtoðu̅ er þ̅ aꞇ ana ma eıg̅ ſıa mı-kı̅
lvꞇ veꞇrarenſ allraellzꞇ a olagalanꝺe er ver avo̅ eıgı aꞇ eınſ ꝼreꞇꞇer ꞇıl aꝼꞇ elꝺꝛ opꞇ ıðulega ſeꞇ með augv̅
voꝛv̅ reẏnꞇ þꞇ̅ þ̅ uıꞇv ver ꞇıl vıſſ aꞇ ıꝼra þuı er ı gengr ıꝺuſ nouembrıſ ꞇıl þeſ er kǿmr ıꝺ ıanu-arí
þa verðꝛ allꝺrıgı ſva lıoſſ ꝺagr ı vago̅ noꝛðꝛ eða u̅ anꝺarneſ a alogalł. aꞇ eıg̅ ſe ſtıǫꝛnoꝛ ſẏnar a ı̅ne ıa̅vel vm
mıðıan ꝺag ſem v̅ mıðıa noꞇꞇ. n þo aꞇ ſıðan ꞇake ſva ꝺagr aꞇ lẏſa aꞇ eıgı megı ſtıoꝛnvr ſıa þa er þ̅ þo ı ꝼleſꞇo̅
ſtoðu̅ þeı̅ ſem nv rꝺꝺu ver v̅ aꞇ eıg̅ ma ſol ſıa allꞇ ꞇıl ꝺecıma kl̅ ꝼebruarí. aꞇ þuı næſt ꞇecr ꝺagr ſva
ſcıoꞇꞇ aꞇ ꞇogna ſolargangr aꞇ vaxa aꞇ þa̅ ꞇıma er ı̅ gengr ıꝺuſ aprılıſ þa ſezc eıg̅ ꝺagr ꝼẏrr
en ı̅ gengr ꝺecıma kl̅ ocꞇobrıſ er ǫll ſv ſtunꝺ er þar er a mıllu̅ alꞇ eı̅ ꝺagr ſva aꞇ allꝺregı ſezc ꝺagr
a allre þre̅ ſtvnꝺo. u maꞇꞇv þ̅ ꞇıl vıſſ marca þo aꞇ ſole ſe eıꞇare ſvðꝛ ı lǫnꝺe ſem vıð rꝺꝺu̅ ꝼẏrr v̅ þa vex o
þar þo ſmero̅ ꞇıl upſtıgnıngar er mıkıl er noꞇꞇ lǫng mẏrk a mıðıu̅ ſumro̅ er allꝺregı ſa ꞇımı a ǫllo̅ ꞇoloma-naðu̅
er eıge ſezc ꝺagr. n er a alogał ſem nv rꝺꝺu ver v̅ þa er engı ꝺagr v̅ veꞇͦm ſer ſtıoꝛn v̅ mıðıa ꝺaga
þa er ꝺagr ſcılꝺe lıoſaſtr vera. en ſıðan er ꝺagr ꞇecr aꞇ vaxa þa vex ̅ ſva ſcıoꞇ aꞇ ſne̅ma v̅ vareꞇ ꞇekr ꝺagr
lıoſſ aꞇ vera v̅ allar nǽꞇr ellꝺꝛ ꞇıl þeſſ er mıkeꞇ er aꝼ avſte. v er þ̅ marc eıꞇꞇ epꞇ͛ aꞇ þer mon e glogazꞇ
verða þꞇ̅ þu veızꞇ þ̅ ı þeſſo̅ ſomu̅ ſtoðu̅ a oløgał er nv avo̅ vıð v̅ rꞇꞇ ı þan ꞇıma er ıgengr ꝺe-cıma
kl̅ ıuní þa ꞇecr ſol aꞇ ſcına ıambıarꞇ v̅ nǽꞇr ſem v̅ ꝺaga ſezc allꝺregı varꞇkı nóꞇꞇ ne ꝺag ſcınn
ıamna með ſama eꞇꞇe beðe aꞇ bıarꞇléık aꞇ ǫllv ǫðro þegar er eıgı granꝺar ſcẏ ſcıne ̅ar alꞇ ꞇıl
kl̅ auguſtı. nu veızꞇv þ̅ aꞇ ſol er mvꝺanga eíꞇ a ologał. er þo lıꞇla rıð þ̅ a ſumreno er on evır ẏre
ẏl. en þo er on ſva noccvro lenge með ſcínanꝺa velı ſem nu ovo̅ ver ſagꞇ. ſva noccǫꝛo elꝺꝛ on lıoſv̅ ꝺegı
ſem nv evı ec ſagꞇ en þ̅ verge ſvðꝛ a lǫnꝺ þo aꞇ on ſe þar eıꞇare. v bera þeſſır lvꞇer vıꞇne aꞇ ſol er er
Close

Log in

This service is only available to members of the relevant projects, and to purchasers of the skaldic volumes published by Brepols.
This service uses cookies. By logging in you agree to the use of cookies on your browser.

Close