menota

Menota data services

Menu Search
NRA 58 A  - 1r 1v 
oc reini fǿzlo oc goðom dryccget þer uel at borði þinuef þu átt þess costeEn eptir mat þa gǿrðu anattveggiaat tu
sofna litla rið eða elligar gacc nǫccura rið oc scemt þer oc sezt umhvat er aðrir goðir kaupmenn hauast ateða noccurr
nyr uarningr se sa komen til bøiarer þer se nauzynligr at kaupaEn er þu kømr aptr til herbergis þins þa ransakaðu
uarning þinat hann uerði eigi siðan firir spellomer hann kǿmr þer i hendren ef spell ero aoc scallt u þann uarning seliaþa
leynðu eigi þann er kaupirsyn honom þau spell sem a erooc semit siðan kaup ykat sem þit megotþa heitir þu eigi svikare
Met oc uarning þinn allan i gott uerðoc þo þui nær sem þu ser at taca monen eigi or hóveþa heitir eigi þu þu eigi mangareEn
þat scalt u uist hugleiðaat á hverre stundo er þu matt þic til tǿmaat minnaz a nam þitt oc allra mest um logscrár
þuiat þat er raunarat allra manna uit er mina en þeiraer af bocom taca monuitþuiat þeir haua flest uitni til sins froðleiks
er bet ero lærþirGǿr þu þer allar logscrar kunnaren meðan er þu uilt kaupmaðr ueraþa þarftu engan rett þér
meirr anan kunan gera en biarkeyiarEn ef þer ero log kunnþa uerðr þu eigi beítr ulogomef þu att ma-lom
at scipta við iamnmaka þinaoc kantu at logum suara ǫllum malomEn þo at ec rǿða flest um logmalþa uerðr
engi maðr aluitrnema hann kunni goða scilning oc hátt a ǫllum siðumþar sem maðr verðr staddroc ef þu uilt uerða full-comenn
i froðleikþa nemðu allar mallyzkuren allra hellzt latino oc uolskuþuiaꞇ þǽr tungur ganga uiðazten þo tyndu
eigi at helðr þinu mali eða tunguSonrmælirGvð þacke yðrherra minnat þer synið oss sva astsamliga frenzemi
at þer synet mer alla þa luteer mer veri nauzynligeref ec bera giptu til at nemaeða muna eptiref numit yrðe
En ef yðr synaz noccorir lutir enn nauzynliger þessarri røðuþa uil ec giarna með athyggli til lyðafaðerSvarar
Ero en þeir lutirer uarla ma missa í þessarre røðuoc ma þo vel luca með sciotri røðuef sva synezVenðu þic iannan
sem vacrastan mattuoc þo svaat eigi spilli heilsu þinivenðu þic sialdan rygguanþuiat rygt hugscot er iamnan siukt
heldr uerðu iamnan bliðr oc letlatriamnhugaðr oc eigi mislyndrverðu lastvarr sialfroc ken hverıom mani gotter þat uill
af þer nemaoc þyðzc iamnan ena bezto menbGét þu uandliga tungo þinnarþui at þat er uirkta ráðꝼirir þui at tvnga þin
ma sǿma þicoc tunga þin ma døma þicoc þo at tv verðir reiðrþa mel þu fatt oc eigi breði mæliþuiat eítt orð ma þat mela
i breðief maðr getir eigier siðan vildi hann með gulli keypt hauaat umælt ueriEnda veit ec enga þa hemndþo gere marger
er maðr fremi minr sialvan sic áen hann deili illom orðum uið ananþo at hann eigi usett at scipta uið hannÞat scallt u oc uist uitaat
engi er einn øðre craptr eða sterkreen maðr fae vel heft tungo sina fra muneiðum eða illyrðumeða soguisi oc ǫllo tungu-scøði
En ef þer verðr barna auðitþa lattv ecki þitt barn iðrotta laust uerða upp alitfyr þui at þa er vonat maðr fae
halldeð sic hellzt sialfr til monviz eða iðrottaef hann tekr sialfræðief hann verðr auita í øskumeðan hann er undir raðnigu
Enn ero þeir lutirer þu scalt sva flyia oc varaz sem fiandan sialvanþuiat er dryckia oc tafloc portkonoroc þrétur oc kǫst oc viðlogvr
þuiaꞇ af þessom grunduǫllom timbraz enar mesto hovot ogévoroc fair einir muno lengi last lausir eða gløpaef eigi varaz þes-sa
luteNemðu uanꝺlıga birting lopz oc gang himintvngladégra far oc eycta scipan oc kvn vel at scilia oc marca hver-so
þuer eða vex ukyrleikr sioaþuiat þat er froðleikr oc þo nauzynlict at kunna þeir er farmenn scolo veragerðu þic tol-uisan
vel þat þurvo kavpmen miǫcEn ef þu uerðr þar staddrsem umboz maðr er konongs eða anars hǫfðingia þesssem þar
hevir lansz stiornsem þa verðr þu staddrþa ger þa þer at uinómoc ef þeir fremia nocour navzynlig utboð af hende landzhǫfðingja
Close

Log in

This service is only available to members of the relevant projects, and to purchasers of the skaldic volumes published by Brepols.
This service uses cookies. By logging in you agree to the use of cookies on your browser.

Close