menota

Menota data services

Menu Search
NRA 58 A  - 1r 1v 
reıı ꝼzlo goðom ꝺrẏcc. geꞇ þer uel aꞇ boꝛðı þınu eꝼ þu áꞇꞇ þe coſte. n epꞇır maꞇ þa gꝛðu aaꞇꞇveggıa aꞇ ꞇu
ſoꝼna lıꞇla rıð eða ellıgar gacc nǫccura rıð ſcemꞇ þer ſezꞇ um vaꞇ er aðrır goðır kaupme̅ auaſt aꞇ. eða noccurr
nẏr uarnıngr ſe ſa kome ꞇıl bıar er þer ſe nauzẏnlıgr aꞇ kaupa. n er þu kmr apꞇr ꞇıl erb͛gıſ þınſ þa raſakaðu
uarnıng þı aꞇ ̅ uerðı eıgı ſıðan ꝼırır ſpello̅ er ̅ kmr þer ı enꝺꝛ. en eꝼ ſpell ero a oc ſcallꞇ u þa̅ uarnıng ſelıa þa
leẏnðu eıgı þa̅ er kaupır. ſẏn ono̅ þau ſpell ſem a ero ſemıꞇ ſıðan kaup ẏkaꞇ ſem þıꞇ megoꞇ þa eıꞇ͛ þu eıg̅ ſvıkare.
eꞇ uarnıng þı̅ allan ı goꞇꞇ uerð þo þuı nær ſem þu ſer aꞇ ꞇaca mon en eıgı oꝛ óve þa eıꞇ͛ eıgı þu þu eıgı mangare. n
þ̅ ſcalꞇ u uıſt ugleıða aꞇ á verre ſtunꝺo er þu maꞇꞇ þıc ꞇıl ꞇma aꞇ mı̅az a nam þıꞇꞇ allra meſt um logſcrár
þ̅ꞇ þ̅ er raunar aꞇ allra m̅a uıꞇ er mıa en þr̅a er aꝼ bocom ꞇaca monuıꞇ þꞇ̅ þr̅ aua ꝼleſt uıꞇnı ꞇıl ſınſ ꝼroðleıkſ
er bezꞇ ero lærþır. Gr þu þer allar logſcrar kunnar. en meðan er þu uılꞇ kaupmaðꝛ uera þa þarꝼꞇu engan reꞇꞇ þér
meırr aan kuan gera en bıarkeẏıar. n eꝼ þer ero log ku̅ þa uerðꝛ þu eıg̅ beíꞇ̇r ulogo̅ eꝼ þu aꞇꞇ ma-lom
aꞇ ſcıpꞇa vıð ıamnmaka þına oc kanꞇu aꞇ logu̅ ſuara ǫllu̅ malo̅. n þo aꞇ ec rða ꝼleſt um logmal þa uerðꝛ
engı maðꝛ aluıꞇr ne̅a ̅ kunnı goða ſcılnıng áꞇꞇ a ǫllu̅ ſıðu̅ þar ſem maðꝛ verðꝛ ſtaꝺꝺꝛ. eꝼ þu uılꞇ uerða ꝼull-come̅
ı ꝼroðleık þa nemðu allar mallẏzkur en allra ellzꞇ laꞇıno ; uolſku þꞇ̅ þǽr ꞇung ganga uıðazꞇ. en þo ꞇẏnꝺu
eıgı aꞇ elðꝛ þınu malı eða ꞇungu. Sonr. vð þacke ẏðꝛ erra mı̅ aꞇ þ͛ ſẏnıð oſſ ſva aſtſamlıga ꝼrezemı
aꞇ þer ſẏneꞇ mer alla þa luꞇe er mer verı nauzẏnlıg͛ eꝼ ec bera gıpꞇu ꞇıl aꞇ nema eða muna epꞇır eꝼ numıꞇ ẏrðe.
n eꝼ ẏðꝛ ſẏnaz noccoꝛır luꞇır nauzẏnlıg͛ þeſſarrı rðu þa uıl ec gıarna með aꞇẏġlı ꞇıl lẏða. ꝼaðer. Svarar.
ʀᴏ e þr̅ luꞇır er uarla ma mıſſa í þeſſarre rðu ma þo vel luca með ſcıoꞇrı rðu eꝼ ſva ſẏnez. Ꝩenðu þıc ıa̅nan
ſem vacraſtan maꞇꞇu þo ſva aꞇ eıgı ſpıllı eılſu þıı. ᴠenðu þıc ſıalꝺan rẏgguan þꞇ̅ rẏgꞇ ugſcoꞇ er ıamnan ſıukꞇ
elꝺꝛ uerðu ıamnan blıðꝛ leꞇlaꞇr ıamnugaðꝛ eıgı mıſlẏnꝺꝛ. verðu laſtvarr ſıalꝼr ke verıo̅ maı goꞇꞇ er þ̅ uıll
aꝼ þer nema. þẏðzc ıa̅nan ena bezꞇo me̅. Géꞇ þu uanꝺlıga ꞇungo þınnar þuı aꞇ þ̅ er uırkꞇa rað ꝼ þuı aꞇ ꞇvnga þın
ma ſma þıc ꞇunga þın ma ꝺma þıc. þo aꞇ ꞇv verðır reıðꝛ þa mel þu ꝼaꞇꞇ eıgı breðı mælı þꞇ̅ eíꞇꞇ oꝛð ma þ̅ mela
ı breðı eꝼ maðꝛ geꞇ͛ eıg̅ er ſıðan vılꝺı ̅ með gullı keẏpꞇ aua aꞇ umælꞇ uerı. nꝺa veıꞇ ec enga þa emnꝺ þo gere marg͛
er maðꝛ ꝼremı mır ſıalvan ſıc á en ̅ ꝺeılı ıllo̅ oꝛðu̅ uıð aan þo aꞇ ̅ eıgı uſeꞇꞇ aꞇ ſcıpꞇa uıð ̅. Þaꞇ ſcallꞇ u uıſt uıꞇa aꞇ
engı er eı̅ ðre crapꞇꝛ eða ſterkre en maðꝛ ꝼae vel eꝼꞇ ꞇungo ſına ꝼra mueıðu̅ eða ıllẏrðu̅ eða ſoguıſı ǫllo ꞇungu-ſcðı.
n eꝼ þer verðꝛ barn auðıꞇ þa laꞇꞇv eckı þıꞇꞇ barn ıðroꞇꞇa lauſt uerða u alıꞇ ꝼẏr þuı aꞇ þa er von aꞇ maðꝛ ꝼae
allꝺeð ſıc ellzꞇ ſıalꝼr ꞇıl monvız eða ıðroꞇꞇa eꝼ ̅ ꞇekr ſıalꝼræðı eꝼ ̅ verðꝛ auıꞇa í ſku meðan ̅ er unꝺır raðnıgu
̅ ero þr̅ luꞇır er þu ſcalꞇ ſva ꝼlẏıa varaz ſem ꝼıanꝺa ſıalvan. þ̅ er ꝺrẏckıa ꞇaꝼl poꝛꞇkonoꝛ þréꞇ kǫſt vıðlogvr
þꞇ̅ aꝼ þeſſo̅ grunꝺuǫllo̅ ꞇımbraz enar meſto ovoꞇ ogévoꝛ ꝼaır eınır muno lengı laſt lauſır eða glpa eꝼ eıg̅ varaz þeſ-ſa
luꞇe. emðu uanꝺlıga bırꞇıng lopz gang ımınꞇvngla ꝺégra ꝼar eẏcꞇa ſcıpan kv vel aꞇ ſcılıa marca v͛-ſo
þuer eða vex ukẏrleıkr ſıoa þꞇ̅ þ̅ er ꝼroðleıkr þo nauzẏnlıcꞇ aꞇ kunna þr̅ er ꝼarme̅ ſcolo vera. geꝛðu þıc ꞇol-uıſan
vel þ̅ þurvo kavpme mıǫc. n eꝼ þu uerðꝛ þar ſtaꝺꝺꝛ ſem umboz maðꝛ er kg̅ſ eða aarſ ǫꝼðıngıa þeſſ ſe̅ þar
evır lanꝺz ſtıoꝛn ſem þa verðꝛ þu ſtaꝺꝺꝛ þa ger þa þer aꞇ uınó̅ eꝼ þr̅ ꝼremıa noco navzẏnlıg uꞇboð aꝼ enꝺe lanꝺz
Close

Log in

This service is only available to members of the relevant projects, and to purchasers of the skaldic volumes published by Brepols.
This service uses cookies. By logging in you agree to the use of cookies on your browser.

Close