menota

Menota data services

Menu Search
1r NRA 58 A  - 1v  2r

On this page...

NRA 58 A - 1v

Menota

þau er ꞇıl ſeglbóꞇa ſe ꝼalle eꝼ þarꝼ ꞇıl aꞇ ꞇaca. nalar margar rna þræðꝛ eða ſvıpꞇıngar. þo aꞇ ſlıcꞇ ſe ſmalıcꞇ aꞇ
geꞇa þo er þ̅ opꞇ aꞇ ꞇıl ſlíkſ þarꝼ aꞇ ꞇaca. Saúm þarꝼꞇu mıkı̅ a ſcıp aꞇ aua ıamnan með þer ſua ſtoꝛan ſem
þuı ſcıpı evır er þa ev͛ þu varꞇveggıa rekſaum noðſaum. Sokner goðar ſmıðar ǫxar. ſcolpa naꝼra ǫll ovr
þau ꞇol er ꞇıl ſcıpſmıðar þarꝼ aꞇ ava. þeſſa luꞇe alla er nu evı ec nemꝺa þa ſcallꞇ u ıamnan mınnaz aꞇ ava á
ſcıp með þer eꝼ þu ꝼerr caupꝼarar aꞇꞇu ſıalꝼr ſcıpeꞇ. n eꝼ þu kmr ꞇıl kaupſtaðar ſcallꞇ u þar ꝺuelıaz þa ꞇac
þer þar erb͛gı ſem þu ſpẏrr ſpakazꞇan uſbuanꝺa í b uınſelaſtan beðı uıð bıar me̅ kg̅ſ me. aꝼ þıc vel ıam-nan
aꞇ maꞇ aꞇ clæðu̅ eꝼ þu aꞇ́ꞇ þeſſ coſte. aꝼ allꝺrıgı uſpaca me̅ eða ſvarꝼſama ı moꞇuneẏꞇı með þer eða ı ſveıꞇ
uerðu ſıalꝼr ſem ſpakazꞇr þo ſva aꞇ eıg̅ þoler þu ſcemðır eða ſtoꝛa brıgzla ſtaðe ꝼ obbleẏðe ſacar. n þo aꞇ navzẏn-lıgar
ſacar þreẏngve þec ꞇıl uſpecꞇar þa gerſc þu eıg̅ braðꝛ ı emnꝺo̅ ꝼẏrr en þu ſer aꞇ uel uerðı ꝼramgengꞇ þar come
nıðꝛ ſem maklecꞇ er. en eıg̅ ſcallꞇ u lauprıꝼr geraz eꝼ þu ſer aꞇ eıgı ma ꝼramkvemꞇ uerða leıꞇa þu þıar ſmðar þo aꞇ
ſıðarr verðı nema ı̅ bıoðe ſva aꞇ ꞇv ſer uel ſmðꝛ. n eꝼ ꝼǽ þıꞇ ꞇekr mıkı̅ voxꞇ þa ſcıpꞇu þuı ꞇıl ꝼelax ı aðra ſtaðı
þangaꞇ ſe̅ þu ꝼerr eıg̅ ſıalꝼr ver þu uanꝺꝛ aꞇ ꝼelax m̅. ꟾamnan ſcallꞇ u almaꞇkan gvð ena elgo meẏ marıo laꞇa
eıga nǫccoꞇ ı ꝼelage með þer þa̅ elgan ma̅ er þu evır opꞇaz a callaꞇ þer ꞇıl arnaðar oꝛz gǽꞇ þeſſ ꝼıar uanꝺ-lıga
er elg͛ me̅ eıgo með þer ꝼǿr þ̅ ıamnan ꞇrẏglıga ꞇıl þr̅a ſtaða er þ̅ var ꞇıl geveꞇ ꝼẏr ǫnꝺverðu. n eꝼ þu aꞇ́ꞇ allmı-kıꞇ
ꝼæ í caupꝼerðu̅ þa ſcıpꞇu þuı ı þrıa luꞇe. leg eı̅ luꞇ í ꝼelag vıð þeı̅ m̅m er ıamnan ſıꞇıa ı caupſtoðu̅ ſe þar ꞇrẏg-ver
kve uel uıð caúp. n ꞇveı̅ luꞇo̅ ſcıpꞇu í ẏmıſlıgar caupꝼerðır þa er ſızꞇ von aꞇ allꞇ uerðı ſe ꝼ ꞇıonu̅ er í moꝛgv̅
ſtǫðu̅ er ꝼé þıꞇꞇ ſe̅ er þa uon ellzꞇ aꞇ ı nǫccoꝛo̅ ſtoðu̅ allꝺez þo aꞇ ꝼıaraſcar kue ıðulıga aꞇ berazc. n eꝼ þu ſér
aꞇ alogað ꞇekr ꝼe þıꞇꞇ aꞇ vaxa ſtoꝛu̅ ı caupꝼǫꝛu̅ þa ꞇac þu aꝼ ꞇva luꞇe legg ı goðar ıarðır þꞇ̅ ſa eẏrır þıckır opꞇazꞇ
uıſſ uera varꞇ ſem elꝺꝛ er aꞇ ono̅ er ſıalvo̅ avðeꞇ aꞇ meꞇa eða ꝼrenꝺu̅̅ꜱ. n þa maꞇꞇu gera varꞇ er þer ſẏnez vıð
e þrıðıa lvꞇ aꞇ ava ı caupꝼerðu̅ lengr eða vılꞇu allꞇ ı ıarðır leggıa. n þo aꞇ ꞇv vılır ꝼ þıꞇꞇ lengı aua ı caupꝼǫ-ro̅.
þa eꞇꞇu ſıalꝼr aꞇ leggıaz ı oꝼ eða ı caupꝼarar lanꝺa a meðal þegar er ꝼǽ þıꞇꞇ er ꝼullvaxꞇa þu evır razacaꞇ
ſıðu ma̅ ſem þer ſẏnezc mun uanꝺlıga alla þa er þu ſér varꞇ ſem ero goðır eða ıller. un ılla ſẏðu ꞇıl vıðſẏꝺar
en alla goða ſıðu ꞇıl nẏꞇıa ſıolvo̅ þer ǫllu̅ þeı̅ er aꝼ þer uılıa nema. Sonͬ. Þaꞇ er uıſt navzẏnlıcꞇ verıo̅ þeı̅
er ꝼoꝛuıꞇnaz uıll ſlıca luꞇe ſem nu ave þ͛ um rꞇ aꞇ ſcılıa vel uaꞇ meſt uerðꝛ muna nema nema muna vanꝺlıga ſıðan epꞇ͛
þ̅ ſem ̅ eẏrır. n með þuı aꞇ þ͛ gaꞇuð lıꞇlu ꝼẏrr ı ıẏðarre rðu þra̅ luꞇa ſumra er ec ſcıl eig̅ með uerıo̅ æꞇꞇe ꝼram ꝼara
eve ec þo leíꞇꞇ aꞇ uga með mer. Þ̅ er v̅ bırꞇıng lopꞇz ukẏrleıc ſıoar. nu með þuı aꞇ þer baðuꞇ aꞇ ne̅a þa luꞇe
colluðoꞇ ꝼroðleık í eꝼ numeꞇ ẏrðı enꝺa ſcıl ec eıg̅ aðꝛ en ec eẏre gorr ſcılıaꞇ ꝼ mer. enꝺa veıꞇ ec engan þa̅ uıſan
meſtara er ıamngoðan uılıa mon aua ꞇıl aꞇ lęra mıc um þa luꞇe ſem ſıalva ẏðꝛ. ẏr þuı uıl ec með leẏꝼı bıðıa
ẏðꝛ aꞇ þer lengeꞇ með þuı þeſſa rðu aꞇ ec ẏrða noccoꞇ ꝼroðare um þa luꞇe ueſſo þuerr eða uex bırꞇıng loꝼꞇz eða
gangr ımınꞇungla. ꝺgra ꝼar eða eẏcꞇa ſcıpan allra ellzꞇ u̅ ukẏrleıc ſevar uaꞇ er uelꝺꝛ anſ mıſlẏnꝺe aꞇ ̅ ſẏnez
ſtunꝺu̅ ı ſua mıkılle blıðu aꞇ maı̅ gırn͛ ꞇıl uıð ̅ aꞇ leıca mıſſero̅ eılo̅. n þuı næſt ſẏnır ̅ ſva mıcla reıðe ıllzco aꞇ
̅ þreꞇır ꞇıl ꝼıar ꞇıl lıꝼſ þr̅a er uıð ̅ ſcıpꞇa. u ugða ec þ̅ þoaꞇ ſolen ꝼẏlꞇe raſır ſınar epꞇır ꝼırır ſeꞇꞇre ſcıpan ◌◌ ◌◌
Close

Log in

This service is only available to members of the relevant projects, and to purchasers of the skaldic volumes published by Brepols.
This service uses cookies. By logging in you agree to the use of cookies on your browser.

Close