Heide, Eldar. 2014. ‘Møte i Døra. Tyranni, ret tog sjølvbedrag i Egilssoga – og tvitydige situasjonar i islendingsogene’. Gripla 25, 7-40.