Herschend, Frands. 2009. Mellan tal och skrift: essäer om runinskrifter. Uppsala: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet.