MacLeod, Mindy. 2002. Bind-Runes: An Investigation of Ligatures in Runic Epigraphy. Runrön 15. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.