Axelson, Jan. 1993. Mellansvenska runristare: Förteckning över signerade och attribuerade inskrifter. Runrön 5. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.