Olsen, Magnus. 1933a. ‘Fra Hávamál til Krákumál’. In Festskrift til Halvdan Koht på sekstiårs dagen 7de juli 1933. Oslo: Aschehoug, 93-102. Rpt. in Olsen 1938a, 234-44.