Olsen, Magnus. 1949b. ‘Runeinnskrifter fra Grønlands vesterbygd’. In Olsen 1949a, 72-84.