Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

U THS30;78 (UTHS30;78) - Åkerby

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Uppland
Location: Åkerby, Täby sn, Danderyds skeppslag;
Swedish map: X:1629000 Y:6594650
Google maps: 59.4525,18.0798
Links: (image)

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: U THS30;78 
place: Åkerby 
parish: Täby sn 
district: Danderyds skeppslag 
placement: I Täby hembygdsförenings Hembygdsmuseum (nr. 1990), förvaras för tillfället i SHM. 
coordinates: 6594650:1629000 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number:  
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group:  
inscriber:  
material/object: fragment av runsten, rödaktig sandsten 
other: Funnet 1973, ingen läsning har ännu gjorts av Runverket. Mycket trampslitet. Ett 15-tal runor kan skönjas, däribland a och n. Tidigare signum: U Owe1996;119A. 
reference:  
image link: http://www.historiska.se/data/?bild=23814  
rune text: ... 
old west norse: ... 
original language: ... 
english: ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

images

U THS30;78, 1 (g1dpi)
Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated