Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

U 1138 (U1138) - Hållen, Runhällsbacken (Storgran

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Uppland
Location: Hållen, Runhällsbacken (Storgransbotten), Hållnäs sn, Olands hd;
Swedish map: X:1619472 Y:6719362
Google maps: 60.5739,17.9844
RAÄ: Hållnä 112:1

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: U 1138 
place: Hållen, Runhällsbacken (Storgransbotten) 
parish: Hållnäs sn 
district: Olands hd 
placement:  
coordinates: 6719362:1619472 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 112 [objektid=10024001120001] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group: Pr2? 
inscriber: Eventuellt samma som gjort U 1163 och 1174. (Åsmund (S), oriktig rekonstruktion av Brate.) 
material/object: runsten, blåsvart finkornig skiffrig gnejsgranit 
other: Ristningen är svårt skadad genom vittring och flagring. 
reference:  
image link:  
rune text: ...n... rais... ...(t)... ...insa × abtiʀ × ui--... ...n sin ...(n)... ...--l × a... ...ai... ...u--... ...-r- × u----n... ...-almunta=r- × bryþʀ × ---þ- × -u------ × marak... 
old west norse: ... reis[a] [s]t[ein] [þ]enna eptir ... [so]n sinn ... ... ... ... ... ... ... ... brœðr ... ... mark[aði](?). 
original language: ... ræis[a] [s]t[æin] [þ]ennsa æftiR ... [su]n sinn ... ... ... ... ... ... ... ... brøðr ... ... mark[aði](?). 
english: ... raised this stone in memory of ... his son ... ... ... ... ... ... ... ... brothers ... ... marked.  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: broðir - marka - ræisa - sa(r)si - sinn - stæinn - sunr/sunn - æftir

images

© 2008-