Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

U 253 (U253) - Fresta k:a

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Uppland
Location: Fresta k:a, Fresta sn, Vallentuna hd;
Swedish map: X:1621782 Y:6601701
Google maps: 59.5179,17.9568
RAÄ: Fresta 1:3

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: U 253 $ 
place: Fresta k:a 
parish: Fresta sn 
district: Vallentuna hd 
placement: I södra väggen och till höger om kyrkporten. 
coordinates: 6601701:1621782 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 1:3 [objektid=10001900010003], 1:7 [objektid=10001900010007] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group: Pr3? 
inscriber:  
material/object: 2 fragment av runsten, granit 
other: Det 1944 återfunna fragmentet U 264 hör ihop med denna sten, det har runor även på vänstra kanten och ornamentik på högra kanten, vilket det i kyrkväggen inmurade fragmentet (253) också bör ha. 
reference: $=Fv 1959:254, http://fornvannen.se/pdf/1950talet/1959_241.pdf; $=ATA Dnr 5316/85 
image link:  
rune text: * kuþrlaug * lit * hk-...- * stain * iftiʀ * su...-u * b(u)nta * sin
...--- * auk * fasti * þaiʀ * ... 
old west norse: Guðlaug lét hǫgg[va] stein eptir ... bónda sinn.
... ok Fasti, þeir ... 
original language: Guðlaug let hagg[va] stæin æftiR ... bonda sinn.
... ok Fasti, þæiR ... 
english: §A Guðlaug had the stone cut in memory of ... her husbandman. §B ... and Fasti, they ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ): raised by 
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC): runestone fragment x 2 
material (PC): stone, granite 
object/material translation (PC): two fragments of a runestone, granite 

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: bondi - hagg(v)a/hogg(v)a - lata - ok - sa(r) - sinn - stæinn - æftir

images

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated