Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

U 136 (U136) - Broby

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Uppland
Location: Broby, Täby sn, Danderyds skeppslag;
Swedish map: X:1626847 Y:6597705
Google maps: 59.4806,18.0438
RAÄ: Täby 42:6
Links: (image)

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: U 136 $ 
place: Broby 
parish: Täby sn 
district: Danderyds skeppslag 
placement:  
coordinates: 6597705:1626847 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 42:6 [objektid=10010400420006] 
rune types:  
cross form: A4; B1; C1, C6, C7; D1; E4; F3; 0 
period/dating:
style group: Pr2 
inscriber: Samma som gjort U 135. 
material/object: runsten 
other: Dubbelmonument tillsammans med U 135. Edberg (2006) pekar på att Sven, Östen och Estrid, inskrivna sent 1000-tal i en broderskapsbok från Reichenau, möjligen kan vara identiska med personerna på U 135 och U 136. 
reference: $=Salberger 1997 
image link: http://www.kms.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000300012754  
rune text: × astriþr × la(t) + raisa × staina × þasa × [a]t austain × buta sin × is × suti × iursalir auk antaþis ub i × kirkum 
old west norse: Ástríðr lét reisa steina þessa at Eystein, bónda sinn, er sótti Jórsalir ok endaðist upp í Grikkjum. 
original language: Æstriðr let ræisa stæina þessa at Øystæin, bonda sinn, es sotti IorsaliR ok ændaðis upp i Grikkium. 
english: Ástríðr had these stones raised in memory of Eysteinn, her husbandman, who attacked Jerusalem and met his end up in Greece.  
User-contributed fields:
references to women (MZ): raised by 
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC): runestone 
material (PC): stone 
object/material translation (PC): runestone 

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: at - bondi - es/er/iar - i - lata - ok - ræisa - sa(r)si - sinn - sǿkia - stæinn - uppi - ændas

images

U 136, 1 (j1dpi)
© 2008-