Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

Sm 87 (Sm87) - Repperda

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Småland
Location: Repperda, Alseda sn, Östra hd;
Swedish map: X:1470525 Y:6364550
Google maps: 57.4226,15.2464
RAÄ: Alseda 71:1

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Sm 87 $ 
place: Repperda 
parish: Alseda sn 
district: Östra hd 
placement: Länsmuseet, Jönköping (nr. 18.058), tidigare i Alseda sockenmuseum (Sm 88) 
coordinates: 6364550:1470525 
original place?:  
new coords: 6366479.1466409 
RAÄ number: 71 (fd. nuv. plats) [objektid=10056000710001] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group:  
inscriber:  
material/object: fragment av runsten, rödlätt medel/grovkornig hornbländegranit 
other: Återfunnen sommaren 2003. Hör ihop med Sm 88. Ytterligare ett fragment av stenen hittades på 1930-talet, nu försvunnet. 
reference: $=NOR 2004:21f; ATA Dnr 322-2816-2004 
image link:  
rune text: : haral[t(ʀ)] ... ...ftii : ... [br](u)þur sin 
old west norse: Haraldr ... [e]ptir ... bróður sinn. 
original language: Haraldr ... [æ]ftiR ... broður sinn. 
english: Haraldr ... in memory of ... his brother.  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: broðir - sinn

images

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated