Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Sö EMÅ1960;5 (Sö EMÅ1960;5) - Fors k:a

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Södermanland
Location: Fors k:a, Eskilstuna;
Swedish map: X:1540405 Y:6583160
Google maps: 59.3672,16.5157

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Sö EMÅ1960;5 
place: Fors k:a 
parish: Eskilstuna 
district:  
placement: I Faktorimuseet, Eskilstuna. 
coordinates: 6583160:1540405 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number:  
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group:
inscriber:  
material/object: gravhäll, blågrå kalksten 
other: Rent ornamental, djurframställning. Ursprunglig färg bevarad. Tidigare signum: Sö ATA4153/59. 
reference: ATA Dnr 4153/59; Om runstenar i Jönköpings län, Småländska kulturbilder 2002, s. 203; Fv 1959:221, http://fornvannen.se/pdf/1950talet/1959_aktuellt.pdf 
image link:  
rune text: ° 
old west norse: ° 
original language: ° 
english: °  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

images

© 2008-