Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

Sö 167 (Sö167) - Landshammar

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Södermanland
Location: Landshammar, Spelviks sn, Rönö hd;
Swedish map: X:1572990 Y:6532576
Google maps: 58.9089,17.072
RAÄ: Spelvik 5:1

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Sö 167 
place: Landshammar 
parish: Spelviks sn 
district: Rönö hd 
placement:  
coordinates: 6532576:1572990 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 5:1(5) [objektid=10036600050001] 
rune types: långkvist och lönnrunor (kvistrunor) 
cross form: A1; B3; 0; D1; E6, E11; F3; 0 
period/dating:
style group: Fp 
inscriber: Traen (A) 
material/object: runsten, gråsten 
other: Prydes på framsidan av ett ansikte och på sidan av ett kors. 
reference:  
image link:  
rune text: uiniutr : raisþi : stain : at : kuþmunt * sun * sin trik * kuþan 
old west norse: Vénjótr reisti stein at Guðmund, son sinn, dreng góðan. 
original language: Viniutr ræisþi stæin at Guðmund, sun sinn, dræng goðan. 
english: Vénjótr raised the stone in memory of Guðmundr, his son, a good valiant man.  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC): runestone 
material (PC): stone, greystone 
object/material translation (PC): runestone 

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: at - drængr - goðr - ræisa - sinn - stæinn - sunr/sunn

images

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated