Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

Sö 158 (Sö158) - Österberga

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Södermanland
Location: Österberga, Runtuna sn, Rönö hd;
Swedish map: X:1570685 Y:6527182
Google maps: 58.8609,17.0303
RAÄ: Runtuna 1:2

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Sö 158 $ 
place: Österberga 
parish: Runtuna sn 
district: Rönö hd 
placement:  
coordinates: 6527182:1570685 
original place?:  
new coords: 6527188.1570625 
RAÄ number: 1:2 (urspr. plats) [objektid=10036100010002], 1:1 (nuv. plats) [objektid=10036100010001] 
rune types: långkvist och samstavsrunor 
cross form:  
period/dating:
style group: Fp 
inscriber: Tidigare tolkad som signerad av Traen. 
material/object: runsten 
other: Bild av skepp mitt i ristningen, bindrunorna utgör masten och namnet kitilhaf_a står i seglet. 
reference: $=Fv 1981:196, http://fornvannen.se/pdf/1980talet/1981_186.pdf 
image link:  
rune text: : baki : fulk(s)tin þiʀ : raisþu : stin : þan:si : at : faþur : sin kitilhafþa þ=r=u=t=a=ʀ= =þ=i=a=k=n uit 
old west norse: Banki/Baggi, Folksteinn, þeir reistu stein þenna at fǫður sinn Ketilhǫfða, þróttar þegn 〈uit〉. 
original language: Banki/Baggi, Folkstæinn, þæiR ræisþu stæin þennsi at faður sinn Kætilhaufða, þrottaR þiagn 〈uit〉. 
english: Banki/Baggi (and) Folksteinn, they raised this stone in memory of their father Ketilhǫfði, a Thegn of strength. ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC): runestone 
material (PC): stone 
object/material translation (PC): runestone 

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: at - faðir - ræisa - sa(r) - sa(r)si - sinn - stæinn - þiagn - þrott(r)

images

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated