Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Ög NOR2001;32 (Ög NOR2001;32) - Skänninge, kv. Abbedissan

inscription; SRDB period: V/M 1000-t - 1100-t (arkeologisk datering); not skaldic;

Sweden: Östergötland
Location: Skänninge, kv. Abbedissan, Skänninge;
Swedish map: X:1457850 Y:6475200
Google maps: 58.3979,15.0844

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Ög NOR2001;32 
place: Skänninge, kv. Abbedissan 
parish: Skänninge 
district:  
placement: Östergötlands länsmuseum, Linköping (C 4145:315) 
coordinates: 6475200:1457850 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number:  
rune types:  
cross form:  
period/dating: V/M 1000-t - 1100-t (arkeologisk datering) 
style group:  
inscriber:  
material/object: kopparbleck 
other: För ytterligare läsnings- och tolkningsförslag se Källström 2007a s. 356 med hänvisn. 
reference:  
image link:  
rune text: luf-unar| |r(i)...
...k butrunaʀ 
old west norse: Lyf[r]únar rí[st]
[e]k, bótrúnar. 
original language: Lyf[r]unaR ri[st]
[ia]k, botrunaR. 
english: Healing runes I cut, runes of help.  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC): plate 
material (PC): metal, copper 
object/material translation (PC): copper plate 

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: botrun(ar) - ek/iak - rista

images

© 2008-