Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Ög ATA3020/48 (Ög ATA3020/48) - Bjälbo k:a

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Östergötland
Location: Bjälbo k:a, Bjälbo sn, Göstrings hd;
Swedish map: X:1453104 Y:6472346
Google maps: 58.3718,15.004
RAÄ: Bjälbo 2:2

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Ög ATA3020/48 
place: Bjälbo k:a 
parish: Bjälbo sn 
district: Göstrings hd 
placement:  
coordinates: 6472346:1453104 
original place?:  
new coords: 6472377.1453176 
RAÄ number: 2:2 (fyndplats) [objektid=10040400020002], 3:4 (nuv. plats) [objektid=10040400030004], 3:5 [objektid=10040400030005] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group:
inscriber:  
material/object: 2 fragment av gravhäll, kalksten 
other: Fragmentet med runorna ...iRi _ r... har inte återfunnits och förefaller vara försvunnet. 
reference: Ög N266  
image link:  
rune text: ...iʀi × r... 
old west norse: ... ... 
original language: ... ... 
english: ... ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC): grave-slab fragment x 2 
material (PC): stone, limestone 
object/material translation (PC): two fragments of a grave-slab, limestone 

other readings/interpretations

images

© 2008-