Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Ög 122 (Ög122) - Lambohov

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Östergötland
Location: Lambohov, Slaka sn, Hanekinds hd;
Swedish map: X:1485641 Y:6472911
Google maps: 58.3792,15.5599
RAÄ: Slaka 150:2

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Ög 122 †$ 
place: Lambohov 
parish: Slaka sn 
district: Hanekinds hd 
placement:  
coordinates: 6472911:1485641 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 150:2 (fyndplats) [objektid=10049601500002] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group: ? (Fp) 
inscriber:  
material/object: fragment av runsten 
other: Enligt Nordén fanns fragmentet inte längre på museet i Linköping 1945. Salberger (1990c:43ff) tolkar inskriften som 'Anund resten (stenen) efter Hård, sin gode broder, en mycket ansedd man.'. 
reference: $=Källström 1997;37; $=N122 
image link:  
rune text: [anunʀ : risti : ifti : harþin(a) : bruþi sin * kuþan : trik * hala : uais] 
old west norse: Ǫnundr reisti eptir Harðina(?)/Harðenna(?), bróður sinn, góðan dreng, halla(?) óneisan(?). 
original language: Anundr ræisti æftiR Harðina(?)/Harðænna(?), broður sinn, goðan dræng, halla(?) onæisan(?). 
english: Ônundr raised in memory of Harðini(?)/Harðenni(?), his brother, a good valiant man, very(?) renowned(?).  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC): runestone fragment 
material (PC): stone 
object/material translation (PC): fragment of runestone 

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: broðir - drængr - goðr - harðla - o(h)næiss - ræisa - sinn - æftir

images

© 2008-