Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

GR NOR1998;10 (GR NOR1998;10) - Qorlortup Itinnera (Ø 34)

inscription; date not specified;

Greenland
Location: Østerbygden, Ø 34 Qorlortup Itinnera - now Qaqortoq Museum Ø 34x117, Greenland;
Google maps: 61.1822,-45.5703

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: GR NOR1998;10 M 
place: Qorlortup Itinnera (Ø 34) 
parish:  
district: Østerbygd (Grönland) 
placement: Qaqortoq Museum. (Museumsnr. Ø 34x117) 
coordinates:  
original place?:  
new coords:  
RAÄ number:  
rune types: Grönländska r-runor, e-runa med ring, b-runa med enbart nedre bågen 
cross form:  
period/dating:
style group:  
inscriber:  
material/object: träpinne 
other: Texten tycks vilket först observerades av John McKinnell att vara (delvis?) metrisk utformad. Enligt Jonna Louis Jensen (muntl. meddelande) finns det likhet med början av en isländsk lausarvísa i dróttkvætt Hér megu hælibörvar, vars andra rad börjar med d 
reference: http://ariadne.uio.no/runenews/nor_1998/denm97ms.htm#Qorlortup  
image link:  
rune text: : hier hafa høliba=uruar har¶t tial=ltaþan=nstaþan=nrartatan=n
hy¶¶(g)i ag laþ gotalyþum la(g)hara=þ ¶ an=nstaþan=nuaruriþum ræfuil 
old west norse: Hér(?) hafa(?) hælibǫrvar(?) 〈hart〉 ...
... á'k(?) láð(?) gotalyðum(?) ... ... Ræfils(?) 
original language: Hér(?) hafa(?) hælibǫrvar(?) 〈hart〉 ...
... á'k(?) láð(?) gotalyðum(?) ... ... Ræfils(?) 
english: §A Here(?) the praising trees (=warriors)(?) have(?) ... §B ... I have(?) the people of the lanðorses (= sea warriors) ... Ræfils(?)  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC): stick 
material (PC): wood 
object/material translation (PC): wooden stick 

other readings/interpretations

images

GR NOR1998;10, 1 (t200dpi) GR NOR1998;10, 1 (d150dpi)
GR NOR1998;10, 2 (t200dpi) GR NOR1998;10, 2 (d150dpi)
© 2008-