Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Christensen, Arne Emil (3)

Arne Emil Christensen

1979. Viking Age Rigging, a Survey of Sources and Theories

1985. Boat Finds from Bryggen

1992. Osebergdronningens grav: vår arkeologiske nasjonalskatt i nytt lys

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated