Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Hellquist, Elof (5)

Elof Hellquist

1891. Bidrag till läran om den nordiska nominalbildningen

1902. Om naturmytiska element i Hymiskviða

1903. Om Fornjótr

1903-6. Studier öfver de svenska sjönamnen, deras härledning ock historia

1970. Svensk etymologisk ordbok

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated