This interface will soon cease to be publicly available. Use the new interface instead. Click here to switch over now.

Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Bugge, Sophus (37)

Sophus Bugge

1855. Altnordische Namen

1864. Saga af Hálfi ok Hálfsrekkum

1864-73. Norrøne skrifter af sagnhistorisk indhold

1865a. Sjældne ord i norrön skaldskab

1865b. En runeskrift fra den gamle kirke i Vinje

1866-7. Bidrag til Tydning af de ældste Runeindskrifter

1867. Norrœn fornkvæði. Islandsk samling af folkelige oldtidsdigte om nordens guder og heroer. Almindelig kaldet Sæmundar Edda hins frøda

1869. Runeindskrifter fra Aardals kirke i Sogn

1871a. Et vers af Torbjørn Hornklove om Harald Haarfagre

1871b. Om Skæreid i Skiringssal

1873. Hervarar saga ok Heidreks

1873-95. Tolkning af runeindskriften på Rökstenen i Östergötland: et bidrag til kundskab om svensk sprog, skrift og skaldekunst i oldtiden

1874. Anmærkingar ved de til Jons saga IV henhørende viser

1875. Biskop Bjarne Kolbeinssøn og Snorres Edda

1876. Hamðismál: Aus den Vorarbeiten zu einer neuen Ausgabe der sogenannten Sæmundar Edda

1878. Tolkning af runeindskriften på Rökstenen i Östergötland: et bidrag til kundskab om svensk sprog, skrift og skaldekunst i oldtiden

1881-96. Studier over de nordiske gude- og heltesagns oprindelse

1883. Oplysninger om nordens oldtid hos Jordanes

1885. Blandede sproghistoriske bidrag

1886. Bemærkninger til norröne digte V. En Þórðr Sjáreksson tillagt halvstrophe

1887. Studien über das Beowulfepos

1888a. Om runeindskrifterne paa Rök-stenen i Östergötland og paa Fonnaas-spænden fra Rendalen i Norge

1888b. Der Gott Bragi in norrönen Gedichten

1889a. Om versene i Kormáks saga

1889b. Iduns æbler

1890. Bidrag til nordiske Navnes Historie

1891-1924. Norges Indskrifter med de ældre Runer

1894. Bidrag til den ældste skaldedigtnings historie

1896a. Germanische Etymologien

1896b. Helgedigtene i den ældre Edda, deres hjem og forbindelser

1897a. Sagnet om hvorledes Sigvat blev skald

1897b. Fyrunga-Indskriften I

1899. En olddansk Runeoptegnelse i England

1900. Bronsspänne med runinskrift funnet vid Skabersjö i Skåne

1900. Ølands runeindskrifter

1906. Runerne paa en sølvring fra Senjen

1910. Der Runenstein von Rök in Östergötland, Schweden

© Skaldic Project Academic Body, unless otherwise noted. Database structure and interface developed by Tarrin Wills. All users of material on this database are reminded that its content may be either subject to copyright restrictions or is the property of the custodians of linked databases that have given permission for members of the skaldic project to use their material for research purposes. Those users who have been given access to as yet unpublished material are further reminded that they may not use, publish or otherwise manipulate such material except with the express permission of the individual editor of the material in question and the General Editor of the volume in which the material is to be published. Applications for permission to use such material should be made in the first instance to the General Editor of the volume in question. All information that appears in the published volumes has been thoroughly reviewed. If you believe some information here is incorrect please contact Tarrin Wills with full details.