Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Seim, Karin Fjellhammer (3)

Karin Fjellhammer Seim

1984. Er “et upåaktet gammelnorsk ord: hausi” belagt på bryggen i Bergen?

1986. Fragment av Harald Hardrådes Gamanvísur overlevert i runer på Bryggen i Bergen

1997. Om garpegenitiven som i stedet var et kjønnsorgan, og andre “utuktige” leksemer i norske runeinnskrifter

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated