Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Melander, Björn (1)

Björn Melander

2005. Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated