Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Åhlén, Marit (10)

Marit Åhlén

1994. Runinskrifter i Hälsingland

1997. Runristaren Öpir: En monografi

2009a. Gotlänning fick åka med på rövartur

2009b. Svenskar stod på vakt mot vikingar

2009c. Ingvar tänkte på örnarna

2013a. Monumentala stavfel varar länge

2013b. Sorgsen far skryter på sonens sten

2014a. Klumpig far får ståtlig sten av sina söner

2014b. Här var det viktigt att ange vem som gjort vad

2014c. Dagens resenärer kan se sten rest efter resa

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated