Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Williams, Henrik (4)

Henrik Williams

1990. Åsrunan. Användning och ljudvärde i runsvenska steninskrifter

1994. Runsvenska namnproblem 2: Det runsvenska mansnamnet Øysl (?) och det fornsvenska Asle

1996. Vad säger runstenarna om Sveriges kristnande?

2010. mesku giristr: en from bön på Bräckstastenen (U 1039)?

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated