Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Stille, Per (4)

Per Stille

1992. “Gunnarsstenarna”: En kritisk granskning av en mellansvensk runstensgrupp

1996. Myskia – ett sörmländskt runstensnamn

1999. Runstenar och runristare i det vinkingatida Fjädrundaland: En studie i attribuering

2004. Finns det runsvenska mansnamnet Gildi på U 644 och U 654?

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated