Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Sahlgren, Jöran (5)

Jöran Sahlgren

1910. Forntida vägar

1918. Förbjuda namn

1927-8. Eddica et Scaldica. Fornvästnordiska studier I-II

1934. Ordet stolsteg och önamnet Stord

1935. Nordiska ortnamn i språklig och saklig belysning

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated