Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Otterbjörk, Roland (2)

Roland Otterbjörk

1983a. faruki, kurʀ och ublubʀ. Namnproblem i sörmländska runinskrifter

1983b. ‘“Mus-Gea” och Gestabondo: något om prefigerade och “absoluta” binamn

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated