Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Peterson, Lena (9)

Lena Peterson

1981. Kvinnonamnens böjning i fornsvenskan: de ursprungligen starkt böjda namnen

1991. Prepositionerna och deras rektion i runsvenskan: Ett förväntat mönster med några svårförklarliga undantag

1993a. Assimilation eller bortfall? Eller: Vad menade egentligen Wessén?

1993b. Personnamn i nordiska och andra germanska fornspråk. Handlingar från NORNA’s artonde symposium i Uppsala 16-19 augusti 1991

1994. The Graphemic System of the Staveless Runes

1995. Aft/æft, at och æftiʀ på de nordiska runstenarna – regional variation eller vad?

1998. Heðinn eller Hiðinn i runsvenskan? En ortografisk undersökning

2006. Svenskt runordsregister

2007. Nordiskt runnamnslexikon

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated