This interface will soon cease to be publicly available. Use the new interface instead. Click here to switch over now.

Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Peterson, Lena (9)

Lena Peterson

1981. Kvinnonamnens böjning i fornsvenskan: de ursprungligen starkt böjda namnen

1991. Prepositionerna och deras rektion i runsvenskan: Ett förväntat mönster med några svårförklarliga undantag

1993a. Assimilation eller bortfall? Eller: Vad menade egentligen Wessén?

1993b. Personnamn i nordiska och andra germanska fornspråk. Handlingar från NORNA’s artonde symposium i Uppsala 16-19 augusti 1991

1994. The Graphemic System of the Staveless Runes

1995. Aft/æft, at och æftiʀ på de nordiska runstenarna – regional variation eller vad?

1998. Heðinn eller Hiðinn i runsvenskan? En ortografisk undersökning

2006. Svenskt runordsregister

2007. Nordiskt runnamnslexikon

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated