Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Salberger, Evert (26)

Evert Salberger

1955-6. Eftermälet på Apelboda-stenen

1956. Versifikatoriskt om Tjurkö-brakteaten

1958. Böneformeln på två uppländska runstenar

1959a. Ortnamnet på Fålebro-stenen

1959b. Runstenen i Kållands Åsaka

1960. Trakmal: ett runsvenskt mansnamn

1962-3. Nekrologen från Härlingstorp

1974. Elvaraskáld — ett tillnam i Njáls saga

1975. Sum : kuin: ett ord och en rimstav på Norra Härene-stenen

1976a. Fapur : piahkn: Syntaktiskt till inskriften på SÖ 237

1976b. Ukiþila. En dunkel runföljd med ett kvinnonamn

1978. Runsvenska namnstudier

1979. Ett personnamn på Skaftarp-stenen

1980. Enibrantr, InibrataR. Ett runsvenskt mansnamn i fornisländsk belysning

1981. I:UIKIKIU: ett runstensord i norrön belysning’

1986. Nekrologen på Nolinge-stenen

1987a. Läsföljden på Ängby-stenen

1987b. Smärre vikingatida runstudier 1-2

1988. fiarri austarla do: Österfärder i runinskrifter

1989-90. kilauh hont: En kvinnas runsvenska binamn

1991. Review of Williams, Henrik. 1990. Åsrunan. Användning och ljudvärde i runsvenska steninskrifter. Runrön 3. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

1995. Nybble-stenen och Rycksta-stenen: egennamn och versifiering

1997a. Dedikationen på Karlevi-stenen: mansnamn och versform

1997b. Runsv. uti x krikum: en uttryckstyp vid namn på länder

2003. Ågersta-stenens tekr

2004. Ortnamnet på Vålsta-stenen

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated