This interface will soon cease to be publicly available. Use the new interface instead. Click here to switch over now.

Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Salberger, Evert (26)

Evert Salberger

1955-6. Eftermälet på Apelboda-stenen

1956. Versifikatoriskt om Tjurkö-brakteaten

1958. Böneformeln på två uppländska runstenar

1959a. Ortnamnet på Fålebro-stenen

1959b. Runstenen i Kållands Åsaka

1960. Trakmal: ett runsvenskt mansnamn

1962-3. Nekrologen från Härlingstorp

1974. Elvaraskáld — ett tillnam i Njáls saga

1975. Sum : kuin: ett ord och en rimstav på Norra Härene-stenen

1976a. Fapur : piahkn: Syntaktiskt till inskriften på SÖ 237

1976b. Ukiþila. En dunkel runföljd med ett kvinnonamn

1978. Runsvenska namnstudier

1979. Ett personnamn på Skaftarp-stenen

1980. Enibrantr, InibrataR. Ett runsvenskt mansnamn i fornisländsk belysning

1981. I:UIKIKIU: ett runstensord i norrön belysning’

1986. Nekrologen på Nolinge-stenen

1987a. Läsföljden på Ängby-stenen

1987b. Smärre vikingatida runstudier 1-2

1988. fiarri austarla do: Österfärder i runinskrifter

1989-90. kilauh hont: En kvinnas runsvenska binamn

1991. Review of Williams, Henrik. 1990. Åsrunan. Användning och ljudvärde i runsvenska steninskrifter. Runrön 3. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

1995. Nybble-stenen och Rycksta-stenen: egennamn och versifiering

1997a. Dedikationen på Karlevi-stenen: mansnamn och versform

1997b. Runsv. uti x krikum: en uttryckstyp vid namn på länder

2003. Ågersta-stenens tekr

2004. Ortnamnet på Vålsta-stenen

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated