Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Larsson, Patrick (2)

Patrick Larsson

2002. Yrrunan: Användning och ljudvärde i nordiska runinskrifter

2003. Ett problematiskt personnamn 3: Till tolkningen av runföljden [ub]lubʀ (Sö 174)

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated