Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Larsson, Mats G. (9)

Mats G. Larsson

1983. Vart for Ingvar den vittfarne?

1990a. Ett ödesdigert vikingatåg: Ingvar den vittfarnes resa 1036-1041

1990b. Runstenar och utlandsfärder: aspekter på det senvikingatida samhället med utgångspunkt i de fasta fornlämningarna

1996. Tvegifte i Täby: några synpunkter på Jarlabanke-stenarnas datering och placering

1997. Från stormannagård till bondby: en studie av mellansvensk bebyggelseutveckling från äldre järnålder till medeltid

2011. Föret, Föresäng och Forkarby

2013. Runristningen på Hovgårdsstenen

2014. Roden och jarlen

2015. Märkligt märke

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated