Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Lagman, Svante (1)

Svante Lagman

1990. De stungna runorna: användning och ljudvärden i runsvenska steninskrifter

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated