This interface will soon cease to be publicly available. Use the new interface instead. Click here to switch over now.

Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Källström, Magnus (9)

Magnus Källström

1997. Runstenen Sö 204 i Överselö kyrka. Ett rekonstruktionsförslag, ett namnproblem och en ristarsignatur

1999. Torbjörn skald och Torbjörn – studier kring två mellansvenska runristare

2007. Mästare och minnesmärken: Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden.

2008. Ett tidigare otolkat mansnamn och ett defekt ortnamn på runstenen U 707 i Kungs-Husby kyrka

2010. Hårds dotter och Gillögs son

2012a. Tysken som blev trilsk: ett runsvenskt namnproblem från Mörkö (Sö 22)

2012b. Åkomman och demonen på “feberbenet” från Professorn 4: ett bidrag til tolkningen av en besvärlig runinskrift från Sigtuna

2015. Kungen, bryten och märket: Till tolkningen av runblocket U 11 vid Hovgården på Adelsö och något om runstenarnas placering

2017. Hier mun standa stain at merki: Ett par bidrag till tolkningen av inskriften på Hogränstenen (G 203)

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated