Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Källström, Magnus (9)

Magnus Källström

1997. Runstenen Sö 204 i Överselö kyrka. Ett rekonstruktionsförslag, ett namnproblem och en ristarsignatur

1999. Torbjörn skald och Torbjörn – studier kring två mellansvenska runristare

2007. Mästare och minnesmärken: Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden.

2008. Ett tidigare otolkat mansnamn och ett defekt ortnamn på runstenen U 707 i Kungs-Husby kyrka

2010. Hårds dotter och Gillögs son

2012a. Tysken som blev trilsk: ett runsvenskt namnproblem från Mörkö (Sö 22)

2012b. Åkomman och demonen på “feberbenet” från Professorn 4: ett bidrag til tolkningen av en besvärlig runinskrift från Sigtuna

2015. Kungen, bryten och märket: Till tolkningen av runblocket U 11 vid Hovgården på Adelsö och något om runstenarnas placering

2017. Hier mun standa stain at merki: Ett par bidrag till tolkningen av inskriften på Hogränstenen (G 203)

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated