Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Gustavson, Helmer (17)

Helmer Gustavson

. Gotlands runinskrifter 3

1976. Runfynd 1975

1979. Runfynd 1978

1982. Hailgairs häll i S:t Hans

1983. Runfynd 1982

1986. Runfynd 1984

1988. Jarlabanke och hundaret: ett arkeologiskt/runologiskt bidrag till lösningen av ett historiskt tolkningsproblem

1990. Runfynd 1988’

1991a. Arbetet vid Runverket, Stockholm

1991b. Runstenar i Vallentuna

1991c. Runstenar och vikingaleder

1992. Runfynd 1989 och 1990

1998. Verksamheten vid runverket i Stockholm

2002. Karlevistenen

2003. Rök. § 2. Runologisches

2008. Katalog över runinskrifter i Kronobergs län

2010. Sårfeberbenet från Sigtuna

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated