Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Friesen, Otto von (15)

Otto von Friesen

1900. Till tolkningen af Tune-stenen

1902. Om några fornvestnordiska vers

1911. Historiska Runinskrifter III: Lingsbergsstenarna i Vallentuna socken, Uppland. IV: Bjälbostenen i Östergötland

1912. Runinskrifterna på en koppardosa, funnen i Sigtuna, augusti 1911

1913. De så kallade hälsingerunorna

1913a. De s. k. hälsingerunorna

1913b. Upplands runstenar: en allmänfattlig öfversikt

1919. Två runstenar – två livsåskådningar. Rörbro-stenen i Nöttja sn och Morarpsstenen i Svennarums sn Småland

1920. Rökstenen: Runstenen vid Röks kyrka, Lysings härad, Östergötland

1928. Runorna i Sverige

1930. Bynamn på de uppländska runstenarna

1933. Runorna

1941-2. Personal Names of the Type Bótólfr: A Late Scand. Group of Names of English Origin

1942a. Fredsförhandlingarna mellan Olov Skötkonung och Olav Haraldsson

1942b. Runinskriften från Timans i Roma

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated