This interface will soon cease to be publicly available. Use the new interface instead. Click here to switch over now.

Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Friesen, Otto von (15)

Otto von Friesen

1900. Till tolkningen af Tune-stenen

1902. Om några fornvestnordiska vers

1911. Historiska Runinskrifter III: Lingsbergsstenarna i Vallentuna socken, Uppland. IV: Bjälbostenen i Östergötland

1912. Runinskrifterna på en koppardosa, funnen i Sigtuna, augusti 1911

1913. De så kallade hälsingerunorna

1913a. De s. k. hälsingerunorna

1913b. Upplands runstenar: en allmänfattlig öfversikt

1919. Två runstenar – två livsåskådningar. Rörbro-stenen i Nöttja sn och Morarpsstenen i Svennarums sn Småland

1920. Rökstenen: Runstenen vid Röks kyrka, Lysings härad, Östergötland

1928. Runorna i Sverige

1930. Bynamn på de uppländska runstenarna

1933. Runorna

1941-2. Personal Names of the Type Bótólfr: A Late Scand. Group of Names of English Origin

1942a. Fredsförhandlingarna mellan Olov Skötkonung och Olav Haraldsson

1942b. Runinskriften från Timans i Roma

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated