Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Fridell, Staffan (9)

Staffan Fridell

1990. Til skatma kirkiu: En inbyggarbeteckning i en småländsk runinskrift

1992. Ortnamn på -ryd i Småland

2000. De stavlösa runornas ursprung

2000. De stavlösa runornas ursprung

2004. Två medeltida kvinnonamn i runinskrifter på sländtrissor

2007. Däggdjur i svensk folklig tradition

2008. Ortnamn och inbyggarbeteckningar i kronobergska runinskrifter

2011. Til tolkningen av Oklundainskriften

2013. Ortnamnet Hassmyra på Vs 24

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated