Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Carlsson, Anders (2)

Anders Carlsson

1997. Birkas kungsgård på Adelsö och svearnas Fornsigtuna - två aristokratiska miljöer i Mälardalen

1997. Birkas kungsgård på Adelsö och Svearnas Fornsigtuna – två aristokratiska miljöer i Mälardalen

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated