Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Burström, Mats (2)

Mats Burström

. Forntida bruk av det förflutna. Tankar kring ett röse med runsten i Södermanland

1994. Forntida bruk av det förflutna: Tankar kring ett röse med runsten i Södermanland

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated