This interface will soon cease to be publicly available. Use the new interface instead. Click here to switch over now.

Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Jansson, Sven B. F. (26)

Sven B. F. Jansson

1942a. Några nyfunna runinskrifter

1942b. Runstenarna i Dalums kyrka

1944. Sagorna om Vinland

1944-52. En otolkad runinskrift i Veckholm

1945. Gotlands runinskrifter

1945. Sagorna om Vinland I. Handskrifterna till Eriks den rödes saga

1948. Sörmländska runstensfynd

1949. De foro dristigt ... Runstenarna berättar om vikingarnas färder

1950. Några nyligen uppdagade runstenar

1952. Runinskrifterna i Närke

1954a. Ett uppländskt runstensfynd

1954b. Om främmande länders och orters namn i svenska runinskrifter

1954c. Uppländska, småländska och sörmländska runstensfynd

1956. Svenska utlandsfärder i runinskrifternas ljus

1958. Runstensfynd i kyrkmurar

1959. Ännu några runfynd från senare år

1962. Gotlands runinskrifter 1

1962. The Runes of Sweden

1964a. Runstenen i Ryssby kyrka (Sm 39)

1964b. Västmanlands runinskrifter

1966. Swedish Vikings in England: The Evidence of the Rune Stones

1966b. Två återfunna uppländska runstenar

1975. Närkes runinskrifter

1977. Runinskrifter i Sverige

1985. Två runstenar i Hälsingland: Malsta och Sunnå

1987. Runes in Sweden

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated