Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Wessén, Elias (18)

Elias Wessén

1924. Gestumblindi

1925-6. Ynglingatal

1927. Nordiska namnstudier

1937. Om Ingvar den vittfarne, en sörmländsk vikingahövding

1940. Codex Regius of the Younger Edda: Ms. No. 2367 in the Old Royal Collection in the Royal Library of Copenhagen

1940-3. Upplands runinskrifter 1

1943-6. Upplands runinskrifter 2

1945. Fragments of the Elder and the Younger Edda: AM 748 I and II 4:o

1945. Fragments of the Elder and the Younger Edda: AM 748 I and II 4:o.

1949-51. Upplands runinskrifter 3

1952. Snorri Sturluson: Ynglingasaga

1953-8. Upplands runinskrifter 4

1958. Svensk språkhistoria I-II

1960. Historiska runinskrifter

1964. Teoderik – myt eller hjältesaga? Svar till professor Höfler

1965. Svensk språkhistoria. I. Ljudlära och ordböjningslära

1966. Skänningebygdens runinskrifter

1970. Schwedische Sprachgeschichte

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated