This interface will soon cease to be publicly available. Use the new interface instead. Click here to switch over now.

Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Olsen, Magnus (55)

Magnus Olsen

1903. Tre orknøske runeindskrifter

1906-8.

1906-8. Vǫlsunga saga ok Ragnars saga loðbrókar

1906a. Nogle norske stedsnavne

1906b. De skånske og bornholmske runestene

1907. Elvenavnene Fǫð, *Feð og önavnet Feðjar

1908. Runeindskrifterne i Urnes kirke i Sogn

1909. En indskrift med ældre runer fra Fløksand i Nordhordland

1909. Fra gammelnorsk myte og kultur

1912. Stedsnavnestudier

1913. Om Harald Haarfagres kongsgaarde: En tekstrettelse til Haraldskvæði str. 5, 2

1914-15. En indskrift med ældre runer fra Gjersvik (Tynesøen) i Søndhordland

1915. Til Haraldskvæði strofe 23

1916a. Fortjener Hákonarmáls digter tilnavnet “skáldaspillir”?

1916b. Om troldruner

1917. Norges indskrifter med de ældre runer

1918. De norske stedsnavne i Gisle Surssøns saga

1919. Bemerkninger til Egils större digte

1921. Lovsigemanden Markus Skeggesøns arvekvæde over kong Erik Eiegod

1922. Review of Studier tillegnade Esaias Tegnér den 13. januari 1918

1924. Om Balder-digtning og Balder-kultus

1925. Kǫrmt ok Ǫrmt

1926. Ættegård og helligdom: norske stedsnavn sosialt og religionshistorisk belyst

1928. Gísla saga og heltediktningen

1929. En iakttagelse vedkommende Balder-diktningen

1932a. Orknø-Norn og norrøn diktning på Orknøene

1932b. Rúnar er ristu rýnastir menn

1933a. Fra Hávamál til Krákumál

1933b. De norröne runeinnskrifter

1934. Þundarbenda

1935. Krákumál

1936a. Torv-Einar og Hamðismál

1936b. Commentarii Scaldici 1

1938a. Norrøne studier

1938b. Reid i norske kunavn

1939a. Nordisk kultur 5: Stednavne

1939b. Norge

1940. Sigtuna-amuletten: nogen tolkningsbidrag

1941-90. Norges innskrifter med de yngre runer

1942a. Eldste forekomst av navnet Hlaðir (Vellekla str. 14)

1942b. Hild Rolvsdatters vise om Gange-Rolv og Harald Hårfagre

1944. Egils viser om Eirik blodøks og dronning Gunnhild

1945a. Har dronning Gunnhild diktet om Håkon den Gode?

1945b. Skaldevers om nods-år nordenfjells

1948. Bemerkninger til det norske runediktet

1949a. Fra norrøn filologi

1949b. Runeinnskrifter fra Grønlands vesterbygd

1954. Tova Sigvatsdatter

1956. Karlevi-Stenen

1959. Vetlingavinr

1960. Edda- og skaldekvad. Forarbeider til kommentar. I: Hárbarðsljóð

1962a. Edda- og Skaldekvad. Forarbeider til kommentar

1962b. Edda- og Skaldekvad. Forarbeider til kommentar

1962c. Edda- og skaldekvad. Forarbeider til kommentar

1964. Edda- og skaldekvad. Forarbeider til kommentar

© Skaldic Project Academic Body, unless otherwise noted. Database structure and interface developed by Tarrin Wills. All users of material on this database are reminded that its content may be either subject to copyright restrictions or is the property of the custodians of linked databases that have given permission for members of the skaldic project to use their material for research purposes. Those users who have been given access to as yet unpublished material are further reminded that they may not use, publish or otherwise manipulate such material except with the express permission of the individual editor of the material in question and the General Editor of the volume in which the material is to be published. Applications for permission to use such material should be made in the first instance to the General Editor of the volume in question. All information that appears in the published volumes has been thoroughly reviewed. If you believe some information here is incorrect please contact Tarrin Wills with full details.